Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A honlapon található rovásbetűk olvasásához előbb le kell tölteni, és be kell illeszteni a betűkészletek közé a rovásbetűket. Ennek hiányában a számítógép nem ismeri fel azokat. A letöltés helye itt látható. A letöltéshez egy kis segítség, a lépésekről: (a honlapról letöltés egy saját mappába, START menű megjelenés és témák, betűtípusok, fájl:új betűkészlet telepítése, kikeresés mappából, kijelölés és ok. Ezzel már használható is a rovás betűkészlet.)

 

 http://rovasirashonlap.fw.hu/betuk/

Prenoszil Sándor

 Rovásbetűink rejtett jelentései

 

Akik foglalkoznak rovásírásunkkal, azok tudják, hogy minden betűnek van egy vagy több jelentése. Sokan, sokféleképen magyarázzák a betűk jelentését. Jómagam a Magyar Adorján féle betűsort használom, mert véleményem szerint ez áll a legközelebb az eredeti ősi íráshoz. A jelek magyarázatához pedig különleges segítséget kaptam. Évek óta foglalkozom a székely-magyar rovásírással, és ez alatt az idő alatt egypár betű jelentését tovább gondoltam, mert érdekes összefüggéseket találtam bennük. Ebben óriási segítségemre volt és van, hogy rovásírás szakköröket tartok, és előadás közben néha megjelenik a fejemben egy-egy új gondolat. Sőt, néha a szakkör résztvevői kérdeznek valamit, ami által abban a pillanatban megvilágosodik bennem egy újabb jelentés tartalom. Köszönet érte. A jelek mélyebb jelentésének nagy részét viszont, egy különleges, mondhatni meditációs állapotban kaptam meg. Olyan gyorsasággal, hogy néha alig győztem írni. Sőt, miután leírtam sokszor nem is emlékeztem rá, hogy mit írtam le, és újra el kellett olvasnom a megértéséhez. Biztos vagyok benne, hogy e mélyebb jelentéseket a jelekről az „Égi információs hálóról” sikerült a megkapnom. Hálás vagyok érte, akárki is küldte. Lehet, hogy sokan nem hisznek ebben az „Égi információs hálóban” de akik foglalkoznak szellemtudományokkal, azok tudják, hogy működik.

 

Rovásírásunk betűi és édes anyanyelvünk a messzi múltba vezetnek vissza minket. A pontos távolságot még nem sikerült fölmérni, de a történelmileg is elfogadott első írásos emlékek 8-9000 évesek. Ennél jóval korábban keletkezhetett írásunk, de a hivatalos tudomány még ezt nem fogadja el. 

Pedig vannak olyan barlangrajzok, amelyek 15-20000 évesek, és felismerhető rajtuk egy-két rovásjel.

 

Jómagam azt sem tartom kizártnak, hogy ezeket a betűket nagyon régen egy másik civilizációtól kaptuk, mely nem feltétlenül a Földön élt. Nem akarom túlságosan misztifikálni a jeleket, de van pár olyan tudásmorzsa, ami feltételezhetővé teszi ezt a kijelentést. Régi mítoszok szerint az „Istenek” ajándékáról van szó.

Ezen kívül, a betűk mélyebb jelentéseinél olyan elképesztően mély és kozmikus tudás látható, ami egy nagyon ősi és magas tudású kultúrát sejtet. A szabadabb szellemmel gondolkodók pedig észreveszik az ősi iratokban szereplő történetekben a földön kívüliekre való utalásokat, esetleg konkrét leírásokat. Találhatunk ilyen írásokat Indiában, Közép és Dél-Amerikában, sőt erre utaló barlangrajzokat is például Ausztráliában, Amerikában, Európában és még Afrikában is.

És akik szabadabban mernek gondolkozni azoknak a Darwin-féle evolúciós elmélet bizony igencsak idejemúlt gondolat. Ne felejtsük el, hogy egyre több ember tudja elfogadni azt, hogy a mai emberiséget egy idegen civilizáció segített kialakítani. És itt nem egy önkényes „teremtésről” van szó, hanem egy magasabb szellemiség által kívánt folyamatról beszélhetünk. Szerintem ez egyáltalán nem zavarja az Egy Isten hitet és az Isten által való teremtést, hiszen a Teremtés elindítója bizonyosan Ő volt, de a továbbviteléről már más is gondoskodhatott a Teremtő Törvénye szerint. Mivel világunk igazi megismerésétől még eléggé távol vagyunk, nem zárhatjuk ki ennek a lehetőségét sem. Ne felejtsük el, hogy 500-600 éve még az életével fizetett az, aki azt merte állítani, hogy a Föld gömbölyű és a Nap körül kering. Ugye ezen ma már mindenki csak mosolyog. És ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy pár ezer éve mondjuk Egyiptomban teljesen tisztában voltak azzal, hogy a Föld gömbölyű és a Nap körül kering. Sőt még mással is tisztában voltak, sok olyan dologgal, amit mi ma, még csak kapizsgálunk. Nos, hasonló problémákkal kell néha megküzdenünk nyelvünk és rovásírásunk ősiségének elfogadtatásánál is. Néhányan, ki tudja miért, mindent megtesznek az ősi nyomok eltüntetéséért.

Biztos vagyok abban, hogy néhány országban vannak olyan bizonyítékok ezzel kapcsolatosan, amelyek megdönthetetlen bizonyítékát adnák ennek is. De amíg ezek előkerülnek, – mert elő fognak kerülni - addig sokszor maradnak a feltételezések.

 

De térjünk vissza gyönyörű és nagyon kifejező anyanyelvünkhöz és rovásírásunkhoz. Mivel minden nép nyelvében és írásában benne van az adott nép lelke és gondolkodás módja, így saját nyelvünkből és ősi írásunkból is messze menő következtetéseket vonhatunk le. Azért, hogy rovásírás betűink mélyebb jelentését jobban megértsük, nézzük először a felszínt, az első jelentésréteget. Az alábbiakban gyorsan végigmegyünk a 33 betűn, hogy utána csemegézhessünk a betűk mélyebb, kozmikus jelentéséből. Én a Magyar Adorján féle betűsort használom, így a következőkben csak arról beszélünk. Rovásírásunkban tehát 33 jelet használunk, mivel az egyik K betűre vajmi kevés lelet szolgál bizonyítékul. Így, ahogyan mások, én is kihagyom a betűk sorából.  

Kép

 

                                                A Magyar Adorján féle betűsor 

 

Az   A    a betű.  Jelentése: ANYA   

 

 

Az  Á -  A  betű.  Jelentése: ÁLDÁS, ÁLDOTT

 

 

A  B     b   betű.  Jelentése: BELSŐ, (BÁL, BÉL)

 

Ezen kívül a        b    betű, az ATYAISTEN fogalomjele, és egyúttal

 

számrovásunkban a tízes (1O) szám.   

 

 

A   C    c betű.  Jelentése: CELŐKE, CÉL, vagy a NYILVESSZŐ.

 

 

A  CS    C  betű.  Jelentése: CSALÁD

 

 

A  D   d betű,  jelölik még így is   +   Jelentése: DINGIR azaz TÜNDÉR.

 

Egyenlő szárú kereszt formájában jelentése: A FIÚISTEN, egyben a kozmikus, vagyis az ISTENI fény jele.

 

 

Az  E    e  betű.  Jelentése: ELEVE, EMLÉK.

 

 

Az É   E  betű.  Jelentése: ÉLET

 

 

Az   F    f  betű.  Jelentése: FÖLD, SZÜLŐFÖLD, ANYAFÖLD, HAZA,

 

valamint Fény.

 

 

A   G  g  betű.  Jelentése:  ÉG.

 

 

A  GY  G  betű.   Jelentése:  EGY.

 

Az ős egy, a mindenség, a világfa.

 

 

A   H    h  betű.  Jelentése:  HAL

 

Ez a jel a HAL, a HALÁL és a HALANDÓ fogalomjele.

 

 

Az   I   i  betű.   Jelentése:  ISTEN

 

Ez a betű védelmet ad.

 

 

A  J     j  betű.  Jelentése: JÓ

 

 

A   K   k   betű.   Jelentése: KEBEL.

 

 

Az   L l   betű.  Jelentése: LÓ, LÉLEK.   

       

 

Az   LY   L   betű.  Jelölik még úgy is, hogy a körben egy pont van.

 

Jelentése minden esetben:  LYUK, azaz FORRÁS.

 

 

Az  M    m  betű.   Jelentése: MAGAS, MAGOS, MÁGUS, a CSÚCSOK

 

CSÚCSA.   

 

 

Az   N   n  betű.  Jelentése: NAGY, illetve NŐ, NÖVEKSZIK.

 

 

 

Az  NY   N  betű.   Jelentése:  ugyanúgy, mint az   A   betűnél    A-NYA.

 

 

Az  O   o   betű.  Jelentése: OLDAL.

 

 

Az   Ö    q  betű.   Jelentése:  ÖKÖR, ŐR,

 

 

A   P     p   betű.  Jelentése:  PIHE, mint a tollpihe vagy

 

MADÁRSZÁRNY, vagy a NYILVESSZŐ TOLLA.

 

 

Az   R    r  betű.  Jelentése: RÉT vagy fordítva TÉR.

 

 

Az   S   s   betű.  Jelentése:   SAROK.

 

 

Az  SZ    S  betű.  Jelentése:  SZÁR/SZÁL vagy SZER.

 

 

A   T  t   betű.  Jelentése:  TENGELY, TÁM

 

 

A  TY    T   betű.  Jelentése: ATYA – ŐSATYA, ÉGI ATYA. A Teremtőt

 

jelképezi.

 

 

Az  U   U   betű.  Jelentése: URALKODÓ , ÚR. 

 

 

A   V   v   betű.  Jelentése:  VAS, illetve VILÁG.

 

 

A  Z    z   betű.   Jelentése: ZÁR (az ABC lezárása)

 

 

A   ZS   Z    betű. Jelentése: ZSENGE

 

Ezek tehát az elsődleges jelentések. És, ha csak ezt nézzük, már akkor is egy különlegesség, hiszen nem tudok olyan írásról, melynek betűinek külön jelentése lenne. De az igazán érdekes része most jön.

 

Kezdjünk bele a csemegézésbe, és lássuk az igazi rejtett jelentéseket úgy, ahogyan véleményem szerint eredetileg gondolták a betűk megalkotói. Itt nem ABC sorrend szerint fogunk haladni. És itt előre rögzítem azt a tényt, hogy az

 

SZ   S  betűnk SZER, azaz TÖRVÉNY (Isten Törvénye) jelentéssel szinte minden betűnkben benne van. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen világunkban minden az Isten Törvénye szerint működik. Kezdjünk most bele.

 

Az egyik ilyen összefüggést és mélyebb jelentést rovásírásunk B és U betűjénél találtam meg.

 

A B betűt a következő képen jelöljük:  b  jelentése: BÁL, BÉL, BELSŐ,

 

illetve ez az ATYAISTEN fogalomjele is. Az U  betűt pedig így jelöljük:  

 

u  jelentése: ÚR, URALKODÓ.

 

Tegyük most egymás mellé a két betűt.

 

b     u

Mint láthatjuk a két betű nagyon hasonló megjelenésű, csak az U betűnek a két vége le van zárva.

Most akkor nézzük az igazi belső jelentéseket, amiben óriási figyelmeztetés van, és volt. Igazán kár, hogy erre sokan nem jöttek rá. Régen úgy tartották, hogy az uralkodó (a király) itt a földön élet és halál ura. Nézzük, csak mit mutat rovásírásunk.

A jel tetejének nyitottsága azt mutatja, hogy az uralkodó lelke mintegy kifeszítve Ég és Föld között, azt a feladatot hordozta magában (amit nagyon kevesen valósítottak meg), hogy az égi törvényeket (a SZER-t) az égből lehozza a Földre, és azok szerint uralkodjon. Tehát a király az égi törvények szerint nem lehetett (volna) élet és halál ura. Ezzel szemben a B betű minden irányban nyitott, tehát az Atyáról igazán elmondható, hogy bármit megtehet, azaz MINDENHATÓ. És itt nem arról van szó, hogy Isten kénye-kedve szerint életeket teremt, vagy visszavesz.

Mindez az Isteni Terv szerint kell, hogy működjön, és úgy is működik.

Egy jó uralkodónak tehát úgy kell uralkodnia, hogy az Isteni Törvényeket tartja és tartatja be itt a Földön. Erre figyelmeztet az U betű két szélén lévő vonalka, ami az SZ betűnk. Tehát a Földön a SZER azaz az Isten törvényei szerint kell az uralkodónak meghozni a döntéseit. Erre a legjobb írott törvény a TÍZPARANCSOLAT. Ha ennek a betartásával uralkodott az uralkodó, akkor megvalósította az isteni tervet.

Sajnos az elmúlt évszázadokban szinte egy uralkodó sem tudta ezt megvalósítani. Véleményem szerint az utolsó uralkodó, aki ebben a szellemben uralkodott, Mátyás király volt. De ezen nem is csodálkozom, hiszen Mátyás ismerte rovásírásunkat, és ez a tény önmagáért beszél.

 

A következő érdekesség a C  c betűnknél van. Jelentése: CÉL, CELŐKE

 

(azaz nyílvessző Cél-Lő-Ke).

A nyíl ma is az irányt mutatja, mint régen. Ennek a jelnek a belső jelentése az, hogy lássuk meg a Teremtő felé vezető utat az igazi CÉL-t ahova az embernek tartania kell.

 

Ebben a jelben két másik betűt is felismerhetünk, méghozzá az SZ (  S )

 

 betűt SZER jelentéssel, ami az isteni SZER-t azaz Törvényt mutatja. És az

 

S ( s) betűt SAROK jelentéssel, azaz az ÉG SARKA a Sarkcsillag ahol a

 

Magyar hagyomány szerint a Teremtő lakik.

Ha a két betűt összeolvassuk SZ és S, azt kapjuk, hogy eSZeS. Ha valaki ESZES, akkor meglátja a CÉLT, ahová tartania kell.

Ugyanis, aki az isteni SZER, azaz Törvény szerint él és cselekszik, az megtalálja Isten országát. Persze aki ESZES, az azt is tudja, hogy Isten országát saját magában fogja megtalálni, a saját benső békéjében a SZER útmutatása szerint.

Ugye nem véletlen, hogy őseink több ezer éve tudták a SZER szer-inti utat. Na tessék, most írás közben is kaptam egy törvényt, hála csodálatos anyanyelvünknek. A SZER INTI az embert, hogy merre menjen. Tartsuk be az ISTENI TÖRVÉNYEKET, a SZERT, figyeljünk gyönyörű nyelvünk REJTEKI megfogalmazásaira és megváltozik az életünk. A SZER legyen mindnyájunkkal.

 

A következő érdekes jelünk az US. Jelentése ŐS.

Kép

 

Ez egy nagyon ősi jel, illetve szimbólum. A felépítéséből többféle betű is kijön, de így egyben hordozza az igazi jelentését. Amint látjuk ebben a jelben szerepel az LY azaz a körben egy pont.

       

Ez a jel a forrást jelenti, minden élet forrását, tehát az  ISTENANYÁT.

A másik jelről már tudjuk, hogy az SZ betűnk és a jelentése SZER, az Isten Törvénye.

Tehát helytálló a jel ŐS jelentése, mert az isteni SZER – mint Istenerő - és az Istenanya egyesüléséből teremtődött minden. Amit még láthatunk a jelben az talán még érdekesebb.

 

Tudjuk, hogy a világot felépítő négy elem a TŰZ elem, a VÍZ elem, a FÖLD elem, és a LEVEGŐ elem. És ami mindezeket létrehozta és működteti, az az ÖTÖDIK ELEM, a SZER ELEM, azaz ISTEN TÖRVÉNYE. A fenti US jel tehát az ÖTÖDIK ELEM a SZER ELEM.

És, ha valaki SZER-telenül él, tehát Törvénytelenül, akkor nincs meg az egész ötödik elem csak a fele, és ezt úgy hívjuk, hogy FÉL-ELEM –ben él.

 

Aztán itt van az Ü:  W  Jelentése: régiesen ÜDŐ azaz IDŐ.

És, hogy mit is árul el nekünk ez a jel az időről? Először is azt mutatja, hogy az igazi IDŐ a KOZMIKUS IDŐ nem lineáris, nem egysíkú, bár mi a Földön úgy hisszük. Továbbá azt is mutatja nekünk, hogy vannak párhuzamos idősíkok, amelyek azért egy SZER-ben (Isten Törvényében) össze vannak kötve egymással, bár különbözőek. Személyes véleményem az, hogy ez a jel mutatja az idő szétterjedését is a térben.

 

 

Ezek után nézzük Z betűnket. z    Jelentése: ZÁR

 

 

De mit is zár? Az ABC-ben a betűket zárja le. (A ZS betű már az újrakezdést szimbolizálja.)

A teremtésben az élet fonalát zárja össze, (ha osztódik, akkor úgy, mint a cipzár nyílik szét és záródik össze) az összekapcsolódást és a spirális

 

fordulatot pedig a TEREMTŐ jele a B  ( b ) betű adja. 

 

Kép

Ugye felismertük a DNS-ünket.

 

A Teremtő az élet fonalát összefonja, egybefonja, amiből kialakul a DNS láncolat, és ez élet összes kódját magában rejti. E nélkül az életfonal nélkül lehet, hogy élet sem létezne.

 

Egy régi indián mondás szerint:

Az ember nem szövi az élethálóját, hanem egy szál abban. Bármit tesz a hálóval, azt önmagával is teszi. (egy indián törzsfőnök)

 

 

A  Z ( z ) betű rovásírásunkban a létrát is jelenti, amin a Teremtőhöz

 

juthatunk el. Ez a létra harmadik foka, ahogy mondani szoktam. És valóban, ha megfejtjük a DNS-ünk kódját eljutunk a Teremtőig. Bár ehhez még fel kell térképeznünk DNS-ünk tíz láthatatlan, virtuális szálát is. Milyen érdekes, hogy

 

számrovásunk tízes jele pont a B b betűnk. Itt pedig a tíz virtuális szálról

 

beszélünk, amit az összekötő és fordító jel b meg is mutat nekünk.

 

 

Kapcsolódva az előző jelhez, következzen a P   p betű. Jelentése: pihe,

 

pillanat. A pillanat, amikor az élet csírája elkezd kialakulni.

 

 

Ha az élet csírája megkapja az Isteni Szert (az SZ   S  betű, Szer jelentéssel),

 

ami hozzákapcsolódik, akkor kialakul a  Z   z zár, és zárja az élet csíráját

 

egy egység lesz belőle, azaz elindul az élet fejlődése. Megszületik a DNS, aminek láncolata ott van minden sejtünkben.

 

Még egy rövid érdekesség számrovásunkból, ahol az ezer jele a következő:

 

M     Ebben a jelben két betűnk van benne, a B betűnk  b  az

 

Atyaisten fogalomjele, és a D betűnk  +  így egyenlő szárú kereszt

 

formában, aminek a jelentése a Fiúisten.

 

Tehát, ha az Atyaisten  b  jelét, és a Fiúisten +  jelét összerakjuk,

 

akkor egy nyolcágú csillagot kapunk  M. 

 

ÉN ÉS AZ ATYA EGYEK VAGYUNK” – mondta Jézus.

Az ezer jelből tehát itt áll előttünk egy, ennek bizonyítására.

 

 

Folytassuk a betűk sorát az  R  r   betűvel. Jelentése: RÉT, TÉR. A RÉT

 

csak rejteki fogalmazás, az igazi jelentés a

TÉR-ben van. Ez a jel megmutatja a TÉR-ben a Tükörképes világot. A két vonal – SZER – össze van kötve, tehát a Tükörképes világban ugyanaz a Törvény – SZER – működik. Ami megtörténik az egyik világban, ugyanaz megtörténik a másik, Tükörképes világban is. A mi Földünknek is megvan az ellenpárja, ezért ez a jel figyelmeztet is, hogy cselekedetünk megjelenik a Földünk ellenpárján is. 

 

 

Most nézzük meg a  J   j  betűt. Jelentése: JÓ, JEL,

 

Ez egy figyelmeztető jel, melyben a SZER,  S  betűje mutatja meg nekünk,

 

hogy ez JÓ. Tehát az Isten Törvénye JÓ, és ez az embernek egy JEL, hogy merre tartson.

 

 

A következő  GY   G  betű egy eléggé egyértelmű jel. Jelentése: EGY,

 

ŐSEGY, VILÁGFA. Ez a jel ISTEN maga, melyben az  SZ  S  három részre

 

van osztva. Itt megjelenik az EGY, AMI HÁROM, azaz az EGY ISTENBEN megmutatkozik a SZENTHÁRMASSÁG, név szerint az ATYA-ANYA-FIÚ szenthármassága.

És ezen SZENTHÁRMASSÁG negyedik kiterjedése a SZENTLÉLEK, mely a Szenthármasság közösségének a lelke, ami az EGY.

 

Ha ezen a vonalon tovább megyünk, akkor a következő betű az

 

 I   i lehet. Jelentése: ISTEN. És a nagyon hasonló  D  d  betűvel kell

 

egyszerre foglalkoznunk. Jelentése: DINGÍR, azaz TÜNDÉR, és egyenlő

 

szárú kereszt formájában + a FIÚISTEN és az ISTENI FÉNY jelentéssel.

 

Mindháromnak az igazi mély jelentése az, hogy Isten Szer-ében Törvényében MEGKERESZTELVE kell élnünk. Az egyenlő szárú kereszt formája, már azokat az időket jeleníti meg, amikor már Isten Fia, azaz JÉZUS keresztel, az ÚJSZÖVETSÉG ESZMÉJÉBEN és SZERÉVEL.

 

 

A következő izgalmas betűnk az   F    f      jelentése: Forrás (Isteni forrás),

 

Föld.

 

Tehát Forrás, minden létezőnek a Forrása. A kör az Istenanyát jeleníti meg, az Egyetemes Ősforrás női oldalát, energiáját. A kereszt (rovásírásunk B betűje) az Atyát jeleníti meg, az Egyetemes Ősforrás férfi oldalát, energiáját.

Itt még a két energia egymásban nyugszik, de már felkészült a kiterjedésre, a Világ Teremtésére.

Láthatjuk, hogy a jel négy részre van osztva négy  S     s  betűvel, ami

 

piramis formájával itt a négy Őserőt mutatja, amit értelmezhetünk időörvényeknek is.

 

Ez mutatja nekünk a négy irányt amerre a teremtés szét fog terjedni, FEL-LE, JOBBRA-BALRA.

Ez egy megszentelt pillanat, melyben a négy Őserő az Ősforrásban „megkeresztelve” várja a boldog kiterjedést, a születést. A négy időörvény vagy Őserő, a Föld, a Víz, a Tűz, a Levegő, a következő pillanatban fog kilépni az Ősforrásból, az Isteni SZER-ből, hogy onnan szétterjedve elinduljon a Világ Teremtése. Valamint nevezhetjük Földnek is, mint Isten Földje, Isten Országa. Ezzel a jellel indul el a Teremtés, melyből megszületik a Tér, az Idő, és minden más, ami most a világunkban létezik.

 

Folytassuk a TY-vel:  T   Jelentése: ATYA (Teremtő).

 

Ebben a jelünkben egy másik betűnk bújik meg, méghozzá kétszer is.

 

Ez a G betű  g  jelentése: ÉG.  Tehát az ATYA jele a G betű tükrözésével

 

jön létre.

Hermész Triszmegisztosz tanítása szerint: AMINT FENT, ÚGY LENT.

Ez azt jelenti, hogy az Égi világ ege és a Földi világ ege egy ponton összeér, és ez a pont az ATYA maga. És mivel a világ, amiben élünk tükörképes világ, ezért azt is láthatjuk ebben a jelben, hogy az Égi világ Földre tükrözésével juthatunk el a földi mennyország megvalósulásához.

 

 

Most pedig nézzük az ABC utolsó betűjét, a  ZS   Z betűt. Jelentése:

 

zsenge, zseniális.

 

Rovásírásunkban az ABC az A-val kezdődik és a Z-vel (zár) záródik. A ZS betű már az új életkör indulását jelzi, mivel amikor egy élet elkezd élni, növekedni, akkor még ZSENGE.

 

Az új élet születéséhez pedig mi is kell? Nézzük csak meg a ZS  Z betűnket

 

tüzetesebben.

Láthatjuk benne az Isteni Szert és az S betűnket, bár fordítva van ott. Olvassuk most össze: SZER-ES. Tehát ahhoz, hogy egy élet elinduljon és működjön, növekedjen, csak ezt kell tenned, SZERESS. És, hogy mi táplálja a zsengét? A SZER-ETET.

Ennek a betűnek a kapcsán elmondhatjuk, ahogyan a jelentésénél látjuk is, hogy zseniális.

 

Folytassuk az  L    l    betűvel. Jelentése: ló és LÉLEK.

 

A ló jelentésben a táltos lóra gondoljunk mely általában egy rozoga gebe formájában jelenik meg. De amint megtalálja a „párját”, emberét, aki megeteti tüzes parázzsal (a teremtő tüzével), csodálatos telivér paripává változik. Hasonlatosan a LÉLEK-hez, mely, ha megkapja a Teremtő tüzes ÉL-ELEMÉT

az egekig szárnyal. És ha már a Léleknél tartunk, nézzük csak meg

 

alaposabban a jelet. Az  S   s betűnk, mint tudjuk a Teremtő lakhelyét

 

mutatja. Az ebben lévő két vonalka jeleníti meg az Atyát és az Anyát amint otthonukban pihennek. És ez a Lelkek otthona is, hiszen a szülői ház mindig is az otthonunk, még ha kirepültünk is belőle. Ide mindig visszatérhetünk és itt mindig megpihenhetünk.

Valószínűleg ezért építettek egyiptomi őseink piramisokat. Itt a Földön fizikai formában akarták megörökíteni a Teremtő lakhelyét, és ez által minden Lélek ősi lakhelyét.

És az is teljesen logikus, hogy ide temették uralkodóikat (a Teremtő földi helytartóit), hiszen a Léleknek hova kell kerülnie az anyagi test halála után? A Lelkek házába, oda ahol megszülettek, és ehhez a földi világban is meg kellett építeni ezt a helyet, hogy innen ahol Föld és Ég összeér, a Lélek egyenesen hazataláljon.

 

 

Következő jelünk az   M    m.  Jelentése: mag, magas, magos, mágus.

 

A mágus a magasabb tudásba beavatott fogalma. Ahogyan gyönyörűen érthető nyelvünk kifejezése mutatja MAGASAN KÉPZETT, azaz a magasban, tehát az ÉGBEN képzett személyt jelenti.

Ez az igazi beavatás, amikor valakit az Égben avatnak be. A mágus az égben megkapta az Élet Törvényének Magját a Teremtőtől, és hivatását e Törvény alapján kell, hogy végezze. Ezt a tudást nem használhatja rosszra, mert akkor az már fekete mágia, ami nagyon veszélyes dolog. A jel mutatja, ahogy a mágus a SZER-hez kapcsolódik. A mágusok magas süvege is a Teremtővel való minél tökéletesebb összekapcsolódását mutatja, mert a süveg csúcsa, mint egy villámhárító, egyenesen a mágus korona csakrájába vezeti le a tudást, az égi SZER-t.

 

 

És most nézzük a  T   t  betűt. Jelentése: tám, táltos, törvény.

 

Ez a jel mutatja a Föld tengelyének ferdültségét a világtengelyhez képest. De ami lényegesebb jelentés az úgy hangzik, hogy a Törvény az Isteni Törvény megtartása életünk legfontosabb szabálya. Régen táltosaink tudták, hogy Isten Törvénye a Szer szerinti élet tartja meg lelkünket a Teremtőben. TÁM-aszt nyújt még a legnehezebb időkben is. Őseink a táltosok segítségével tudták úgy vezetni nemzetünket, hogy mindenkinek támaszt adott a Törvény, az Isteni SZER.

Tudásuk és emlékeztető jeleik megvoltak ehhez, és megvannak ma is, csak értsük meg őket.

 

 

Első betűnk a V.     v    Jelentése: vas (fénymag, téridő), világ,

 

A fénymag anyagi világi jelképe a vas. A világ megteremtése egy fénymagból indult el, és ebből alakult ki a téridő jellegű világ.

 

Tehát, ha a két jelentést összeolvassuk vas és világ, tehát VASVILÁG akkor a TÉRIDŐ VILÁG-ról beszélünk, amiben mi is élünk. A jelben láthatjuk,

 

hogy a két SZER,  azaz   S  között az  S  s betű bújik meg, méghozzá

 

fordított formában, ami az égi világ Földre tükröződését mutatja. A jelben a SZER kétszer van meg, ami nekem azt mondja, hogy van egy ATYA SZER (Törvény) és van egy ANYA SZER (Törvény) aminek a közös vetülete itt a Földön tükröződik. Tehát, itt a Földön az ISTEN és az ISTENANYA „köz-ős” ölelésében kell, hogy működjön társadalmunk. Egyik sem lehet előrébbvaló, amint a jel szabályossága ezt meg is mutatja nekünk. Mindkét ISTENSZÜLŐ egy-formán fontos. Érdekes, hogy az ISTENANYÁT a legtöbb vallás nem fogadja el, nekünk magyaroknak viszont, ez ősidőktől fogva hitünk egyik alappillére.

 

Következzék a   K.   k   Jelentése: kebel.

 

Ha jól megnézzük ezt a betűt, akkor észrevehető, hogy egy betűnk az S  s 

 

megkétszerezve szerepel benne. Az S betű jelentése SAROK, ami az ég sarkát jelenti, ahol a Teremtő lakik ősi hagyományunk szerint. Ha kettéválasztjuk középen a betűt, meghúzzuk a földi világ síkját, akkor emlékezve a földi világ tükörképes voltára.

Földi sík megállapíthatjuk, hogy ez a jel azt mutatja meg nekünk ahogyan itt a Földön tennünk kell a dolgunkat.

„AMINT FENT ÚGY LENT”. Ha az Égi világot le

tudjuk tükrözni, azaz meg tudjuk valósítani akkor a Teremtő a keblére öleli az embert. Eljön Isten Országa. A Pálos rend hagyománya szerint a pálos atyák azt valósították meg itt a földön, amit a beavatásuk alatt az égben láttak. Ha ők megtették mi is megtehetjük, ha felülemelkedünk az emberi egón és lelkünk elhívása szerint cselekszünk. Hívjuk hát elő lelkünkből a tudást.

 

 

Következzék a   H.   h    Jelentése:halandó, halál, hatás.

 

Ez egy nagyon érdekes betű melynek több mélyebb mondanivalója is van.

Mint tudjuk ez az Atyaisten fogalomjele és a duplázásnál már megint a Földre tükröződésnél tartunk. Az Atya Földre tükrözésével megjelenik az ember, hiszen mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. A Biblia úgy írja, hogy „saját hasonlatosságára és képére teremtette az embert”. Persze ne a földi „ruhánkra” gondoljunk, hanem arra, hogy LELKÜNK ISTEN LELKÉNEK EGY PARÁNYI CSEPPJE. És ugye cseppekből áll a tenger. Tessék, itt az ÉLET VIZE az ŐSVÍZ melyről elmondhatjuk, hogy az ATYA és az ANYA kiterjedése.

Először ebben „úszkált” minden, mint kisbaba az anyja hasában lévő magzatvízben. Tehát minden élő lelke az ŐSÓCEÁN az ŐSVÍZ, amiből mi is születtünk.

A magyar hagyományban a keresztezés a védelem jelképe is, és amint mondjuk a nők összefonják a hajukat, az régen a védelmet biztosította nekik. Hagyományunk szerint a csecsemőnek addig nem adtak nevet, amíg meg nem lett keresztelve, mert ha valakinek már van neve, akkor az már felhasználható fekete mágiára. Ha már meg van keresztelve, akkor elvileg a keresztelés már valamelyest védi a fekete mágia ellen.

 

Aztán láthatjuk ebben a jelben azt is, hogy két fektetett  S   s  betű csúszik

 

egymásba.     h   Itt érünk el a hatás és a halandó jelentéshez.

 

Ha két egyenlő nagyságú erő egymással ellentétben erőt fejt ki, akkor a két erő kioltja egymást. Ha viszont az egyik erő erősebb, mint a másik akkor csak az egyik szűnik meg. Ez figyelmeztetés az embernek, hiszen az  S betű a Teremtő lakhelyét mutatja. Ha szembe megyünk a Teremtő „akaratával”, Törvényével akkor csak az ember veszthet, akinek a teste halandó. Egészen addig, amíg szemben halad Isten Törvényével mindig ujjá fog születni, újabb megtapasztalásokon fog keresztül menni, míg egyszer csak megvilágosodik. Ekkor boldogan megpihen ATYJA és ANYJA ölében.

 

 

  

Következő betűnk a  CS   C.   Jelentése: család.

 

Nézzük csak, hogy alakul ki a család. Ha két fiatal egybekél, összeházasodik, akkor megfogadják, hogy jóban-rosszban, gazdagságban-szegénységben, egészségben-betegségben együtt maradnak és segítik egymást. A jel két függőleges vonalát nézve rögtön a SZER jut eszembe, az ISTENATYA és az ISTENANYA törvénye mely kettőjük frigyéből fakad. Ezt a két Törvényt köti össze a két közbenső vonal, a fiatalok SZER-e, (SZER-ELEM-e), TÖRVÉNYE melyben ISTEN ÉS EGYMÁS előtt fogadják meg a fentieket.

Ez a kötés a házasságkötés mely ezért SZENTSÉG és a feladatok mindkét félre nézve egyenlően oszlanak meg, és mindkét fél egyenlő is benne, ahogy a vonalak egyenlő hossza mutatja. Amit Isten megkötött, azt ember fel nem oldhatja!

 

Nézzük, mit mond nekünk az     N    n   betűnk.

 

Jelentése: NŐ, nagy. Első ránézésre a növekvő holdat jeleníti meg nekünk, ami mint tudjuk a női energiát jelenti. Tehát itt a női energiák növekedéséről, kiáradásáról beszélhetünk. A kerekded formával így a NŐ jelenik meg, mint minőség,

 

És, hogy a betűket egymásba öltsem, ehhez az állapothoz hozzá tartozik még

 

egy közbenső állomás az  Á   A  betűnkkel melynek a jelentése Áldás,

 

Áldott, vagyis az ANYA már áldott állapotban van. Tehát az ősi energiák megszületését szinte lépésről lépésre követni tudjuk rovás abc-nkben.

És, hogy miért mondom azt az anyára, hogy Istenanya? Ősi hitünkben az ANYA a NAPBAÖLTÖZÖTT BOLDOGASSZONYT jelentette, azaz az Istenanyát. A vér szerinti szülő ÉDESANYA vagy ÉDESAPA-ként jelenik meg. Ebből adódóan az APA az ISTENATYÁT jelenti. Ez a jel tehát megmutatja az Istenszülők nászát, és azt, ahogyan a NŐ-ből ANYA lesz.

 

És, ha továbbmegyünk ezen a vonalon, akkor a következő jelben megláthatjuk az ANYÁT mint Isten Női párja. Istenanya csak ebben a fázisban lesz, amikor az isteni SZER

 

mag-ához vonzza. De ez már egy másik betű az  NY     N.   

 

Jelentése: anya, tehát Istenanya. Ugyanezt jelenti az  A   a   betűnk is. A

 

különbség csak az, hogy az NY   N betű esetében az Istenanya már

 

ÁLDOTT állapotot mutat.

 

 

Következő legyen az   E    e.  Jelentése: emlék.

 

Emlékeznünk kell arra, amikor még mi meg sem születtünk, csak a két Őserő született meg. A jel azt a pillanatot mutatja, amikor a két ŐSERŐ a TÉR és az IDŐ megszületik.

Nem véletlen, hogy a jel egy áldott állapotban lévő nő hasára hasonlít, melyből most készül kiterjedni, megszületni a két Őserő. A két kis vonalka a jel belseje felöl lép ki ellentétes irányban. De mivel az egészet gömb formában kell elképzelnünk, így ha a két vonalkát meghosszabbítjuk, mindjárt megduplázódik és megláthatjuk a négy Őselemet is. Ebből a négyből itt most csak a Tér és Idő jelenik meg, mint Tűz és Víz. A jel tükörképes vagy virtuális oldalán születik meg a Föld és Levegő elem. Tehát ez a születés azon pillanata melyben még félig bent, de már félig kint vannak. És, ha tovább nézzük a

 

születés menetét, akkor előjön egy másik betű az  É   E  melynek a jelentése:

 

él, élet, életerő. Nem véletlenül jelenti ezt, hiszen itt a két vonalka már kicsusszant a pocakból, tehát már teljesen megszülettek az erők, és ez a pillanat az, amikor az őserők elkezdik önnáló életüket.

 

 

A következő jellel visszatérünk az ANYAI energiákhoz. Az O  o   betűvel,

 

melynek mélyebb jelentése: OSZTÓDÁS. Az Istenanya tehát folyamatosan szüli az energiákat, azaz felfoghatjuk úgy is, hogy OSZTÓDIK. Minden egyes szüléssel ad MAG-ából.

 

Ennek az örök körforgásnak a befejező betűje az  Ö   Q  betű, ÖRÖK

 

jelentéssel. Ebben a jelben, ami az O o és E e betű keveréke és jelentésük

 

összessége, megláthatjuk az ÖRÖK KÖRFORGÁST, az ÖRÖKÖS ÚJJÁSZÜLETÉST, ami folyamatosan élővé teszi a világot.     

 

Véleményem szerint elfogadhatjuk azt a megállapítást, hogy ősi rovásírásunk, egy nagyon magas szintű, beavatott, szakrális írásmód. És azt is elmondhatjuk, hogy rovásírásunk zseniálisan lett megalkotva.

És még őseinkről állítják és tanítják azt, hogy pogányok voltak! Ennél szebb és érthetőbb kozmikus tudása és egyistenhite melyik népnek volt és van?     Még, ha kaptuk is ezt az írást és vele a tudást, akkor is évezredeken keresztül minden viharon át megőriztük.  

            

Remélem az ilyen és ehhez hasonló írások  felkeltik az emberiség érdeklődését, és a rovásírásunkban lévő tudást minél többen magukévá téve megláthatjuk az Ébredést, amikor a Föld emberisége kiemelkedik a jelenlegi mocsokból és önző érdekek sötét háborúiból, és eljut végre a kozmikus Egyistenhit békességébe. Óriási szükségünk van erre most.

 

JÉZUS ÉLETE ROVÁSÍRÁSUNKBAN

 

 

 

AZ  a  ANYA  A  ÁLDOTT ÁLLAPOTBA KERÜL AZ 

X ATYÁTÓL, ÉS EZ MUTATJA A  c  CÉLT, A  C  CSALÁDOT.

A  +  FIÚISTEN  e  EMBERKÉNT SZÜLETIK LE, ÉS KEZDI EL

E  ÉLETÉT A  f  FÖLDÖN AZ  g  ÉGI  G  EGYISTEN ELRENDELÉSE SZERINT.  H  HÁLÁT AD  i  ISTENNEK A

j  JÓSÁGÉRT ÉS  k  KEBLÉBEN,  l  LELKÉBEN A 

L  FORRÁS   m  MÁGIÁJA SZERINT  n  , NÖVEKSZIK AZ

 N  ANYA  o  OLTALMAZÁSÁVAL.  Q  ÖRÖMMEL 

p  PIHEKÉNT  r  REPÜL  s  SORSA BETELJESEDÉSE FELÉ A

 S  SZERT MEGTARTVA, ÉS EBBEN TÁMOGATJA AZ 

T  ATYJA.  U  URALKODÓKÉNT  w  ÜDVÖZÜLVE  v  VÁRJA AZ ÉLETÚTJA  z  ZÁRÁSÁT, HOGY AZTÁN  Z  ZSENGE HAJTÁSKÉNT ÚJRAKEZDJE ÉLETÉT EGY MÁSIK DIMENZIÓBAN.  

 

A  SZER  LEGYEN  MINDNYÁJUNKKAL.

 

Kép

 

 

EZT  A  GYÖNYÖRŰ  ŰRKÖDÖT  ÚGY HÍVJÁK ,  HOGY  „AZ  ISTEN  SZEME”.

 

 

BIZTOS  VAGYOK  BENNE ,  HOGY  Ő  FIGYEL   MINKET.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Adane82

(Ijodi25, 2018.07.01 22:15)

http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-spedra-gen-rico-sem-prescri-o-pela-internet http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-levitra-dapoxetina-20-60mg http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/naltrexona-50-mg-como-comprar-de-calidad-comprar-revia-50mg http://mrreevescomputerlab.com/oxwall/blogs/post/9453 https://truxgo.net/blogs/17033/22224/farmacia-online-donde-comprar-generico-assurans-de-forma-segura http://share.nm-pro.in/blogs/post/10817#sthash.QgdvCyDL.zbw1cFE5.dpbs http://viplux-taxi.kiev.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6913 http://showmeanswer.com/index.php?qa=8480&qa_1=order-generic-labetalol-online-buy-labetalol-without-rx-com http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/low-price-norgestimate-ethinylestradiol-50-mg-buy-online-where http://www.newworldtube.com/blogs/post/21101 http://amusecandy.com/blogs/post/67387 http://showmeanswer.com/index.php?qa=18131&qa_1=farmacia-comprar-tamsulosina-entrega-argentina-tamsulosina http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/calcitriol-buy-where-to-purchase-rocaltrol-cheap http://showmeanswer.com/index.php?qa=2278&qa_1=farmacia-online-comprar-espironolactona-forma-segura-chile http://www.kgcha.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=996

A 13e éves tordosi csillagtérképkő a 28e éves Magura hegyi kőkörök és a Korona üszefüggései

(Uz Kovács Gyula, 2017.04.01 00:29)

további merítés a kárpát-medencei kultúrából
uz kovács gyula név alatt

Magyrázó

(Anisha, 2013.04.16 16:57)

A szavaink jelentés tartalmát, a vázát a mássalhangzók (férfi minőség) hordozzák, míg a magánhangzók (női minőség) meglelkesítik azokat.
(Így lehet egyes népek küldetésére –férfias-nőies - is következtetni. Nálunk általában egyensúly van a magán és mássalhangzók aránya nincs mássalhangzó torlódás, mint a szláv és germán nyelvekben. Tehát a mi nyelvünk egyensúlyban van... Magában a mássálhangzó nem tud megszólalni, benne is van a nevében, hogy csak a másikával tud megnyilvánulni. A női minőség segíti a férfit megnyilvánulni, a MAG-AN hangzó tudja rezgésbe emelni.)
Ezért van az, hogy
- akkar as artad, amat mandak, ha agy mandam,
- mig ikkor is irted, imit mindik, hi így mindim,
- sőt! Ökkör ös örtöd ömöt mönödök, hö ögy möndöm.
Igaz? Értetted ugye?

Tudáskód?

(P.G., 2011.08.08 20:13)

Meditációban jelent meg nekem nagyon élesen(fehér fénnyel) - balról jobbra haladva - az SZ és azt követte az Ü,Ű-t jelentő rovásírás jel. Majd hetekkel később az 1000-et jelentő "csillag". Vajon így mit mutathat a jelentése nekem, aki szeretném a sok élettel ezelőtti tudásom kódját "megkapni"?

Re: Tudáskód?

(P.G., 2011.08.08 20:33)

Kedves P.G.!
A választ sajnos nem tudom, csak Te fejtheted meg! A fejlődésünk üteme határozza meg, hogy mikor milyen tudást kapunk meg. Ha siettetjük a tudás megszerzését, csak eltévedünk a kozmoszban. Az utat végig kell járni igaz türelemmel. Légy türelemmel, ami késik, nem múlik.

Üdvözlettel

Prenoszil Sándor

( , 2010.02.24 21:56)

Lehet h ez hülye kérdés lesz...de mit jelent ez: M N M K L T?

hoz-zá-szól-ás

(Szűcs, 2009.03.16 18:15)

"Ez a jel a HAL, a HALÁL és a HALANDÓ fogalomjele." aki HALADÓ is egy-ben?
"A K k betű. Jelentése: KEBEL." vagy OK? Az egyik (női) teremtő forrás?
"Az L l betű. Jelentése: LÓ, LÉLEK." Érdekes. A fiammal nézzük a Király Kis Mik(Mag)lós mesét. A táltoslónak 3 lába van. :-)
"Az O o betű. Jelentése: OLDAL." vagy egyszerűen Ó, RÉ-GI?
"A P p betű. Jelentése: PIHE, mint a tollpihe vagy MADÁRSZÁRNY, vagy a NYILVESSZŐ TOLLA." "A ZS Z betű. Jelentése: ZSENGE" Ez nagyon jó!

"A következő izgalmas betűnk az F f jelentése: Forrás (Isteni forrás),Föld.Tehát Forrás, minden létezőnek a Forrása. A kör az Istenanyát jeleníti meg, az Egyetemes Ősforrás női oldalát, energiáját. A kereszt (rovásírásunk B betűje) az Atyát jeleníti meg, az Egyetemes Ősforrás férfi oldalát, energiáját.

Itt még a két energia egymásban nyugszik, de már felkészült a kiterjedésre, a Világ Teremtésére." Nem a Fi-út? Érdekes az utak szélén a"Mária a kisdeddel" című együttes. Az ANYAGI világunk teremtésének egyik utolsó mozzanata: a NAGY-BUMM elötti pillanat...
Fantasztikus...

S-B-R

(Szűcs Gábor, 2009.03.16 17:25)

"Pedig vannak olyan barlangrajzok, amelyek 15-20000 évesek, és felismerhető rajtuk egy-két rovásjel."

Érdekes! Varga Csaba is említi ezeket. A minap írtam neki, hogy szerintem az a 3 jel az S, a B és az R -> SEBER, SABAR, SZABAD? A ló pedig valóban futni látszik... Persze ez csak az én véleményem...

egoword@freemail.hu

(Szommer Kata, 2009.02.09 20:28)

Köszönöm! Jó volt itt. Sok hasznos információt kaptam.

Jó érzés tölt el

(Ági, 2008.08.07 09:51)

Az Arvisura után örülök, hogy erre a lapra is rátaláltam. Biztos vagyok benne, nem véletlenül történt.

Üdvözlettel, további jó munkálkodást kívánok.
Ági