Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A honlapon található rovásbetűk olvasásához előbb le kell tölteni, és be kell illeszteni a betűkészletek közé a rovásbetűket. Ennek hiányában a számítógép nem ismeri fel azokat. A letöltés helye itt látható. A letöltéshez egy kis segítség, a lépésekről: (a honlapról letöltés egy saját mappába, START menű megjelenés és témák, betűtípusok, fájl:új betűkészlet telepítése, kikeresés mappából, kijelölés és ok. Ezzel már használható is a rovás betűkészlet.)

 

 http://rovasirashonlap.fw.hu/betuk/

 

Prenoszil Sándor

 

A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS ŐSTÖRTÉNETI KÖNTÖSBEN

 

Bevezető

 

Véget ért egy rovásírás szakkör. Az első, amit Epölön tartottunk.

3 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem komolyabban foglalkozni rovásírásunkkal és őstörténelmünkkel, még nem gondoltam, hogy egyszer tanítani is fogom azt.

 

Aztán ahogyan egyre jobban belemélyedtem a rovásírásba, egyszer csak úgy éreztem, hogy ezt a tudást nem szabad magamban tartani és mindenkivel – akit érdekel – meg kell osztanom. Reméltem, hogy lesz egypár ember, akit érdekelni fog a rovásírás. Lett. És remélem, hogy akit eddig nem érdekelt, ezután majd érdekelni fogja, hiszen olyan sok csodálatos dologról van benne szó, annyi tanítás van benne, hogy igazán érdemes lenne intézményesen is oktatni. De amíg ez megvalósul, addig maradnak az ilyen helyi kezdeményezések.

 

Fél évig kacérkodtam a gondolattal: rovásírás szakkör. Hogyan is kezdjem el? Hiszen sohasem tanítottam. És ráadásul ki kell állnom az emberek elé, és beszélnem kell. Hát ez borzasztó! De mégiscsak bennem van ez az érzés:  CSINÁLD! Hát jó. Szóval, a kezdeti lelki vívódások után megkérdeztem pár embert, hogyan kezdjek hozzá. Sok estém ráment a megtervezésére és összeállítására, de végre megtaláltam a fonalat, amire fel tudtam fűzni a szakkör tematikáját.

Megpróbáltam egy újfajta módszerrel összeállítani a szakkört annak érdekében, hogy ha színesebben adja elő az ember, talán nem lesz unalmas a betűtanulás. A visszajelzések alapján elmondhatom, hogy sikerült.

 

Tehát, az alap elképzelés az volt, hogy az óra első felében megnéztük a házi feladatot, gyakoroltunk, és egy történelmi történetet meséltem el. Saját magamról tudom, hogy amikor a történelemtanárunk –néhai Géza bácsi – elkezdett mesélni, mennyire szerettük hallgatni és ittuk a szavait. Hálás köszönet érte, így közel 30 év távlatából is.

 

 

 

Az óra második felében pedig, négy – öt betű és azok jelentései voltak soron – egy különleges koncepció alapján. Persze, egy – két rövid történet, kiegészítés ide is befért.

Az óra legvége pedig mindig a derűs hangulatú gyakorlásról, majd a házi feladat kiosztásáról szólt.

És, hogy milyen történetek hangzottak el az órákon? Volt szó a csodálatos és különleges magyar nyelvről arról, hogy mennyire kapcsolódik az egyetemes ősnyelvhez. Aztán Dr. Móricz János kutatóval kalandoztunk Equadorban, és megbeszéltük kutatásainak eredményeit. Tanultunk a pálos szerzetesekről és a Pilis szent hegyéről. Beszéltünk az Arvisura világképről és történelemről. Volt szó Mátyás királyról és pálos barátaival való kapcsolatáról. Beszélgettünk a Szent Koronáról és Ősbudáról is. Mind - mind olyan érdekességek, amelyekről nem minden nap hallunk.

 

A résztvevők között voltak gyerekek és idősebbek is. Utóbbiaknak talán furcsa, de jó érzés lehetett újra iskolapadban ülni és tanulni az új betűvetés rejtelmeit. Felemelő érzés volt megtapasztalni a résztvevők lelkesedését, amely ismét azt bizonyította, hogy nincs veszve nemzetünk ősisége. Bizony lépten - nyomon találkozhatunk olyan nagyszerű emberekkel, akik – életkortól függetlenül – tovább erősítik ősi gyökereinket.

 

Nagyon jó volt érezni a résztvevők megtisztelő figyelmét, és látni, hogy a kezdeti tétova betűírást nagyon hamar felváltotta a magától értetődően leírt betűk sora. Ne feledjük, hogy rovásírásunkban a betűvezetés jobbról balra halad, így a tanulóknak meg kell szokniuk a visszafelé történő írást.

 

Nagyon jó volt hallani az érdeklődő kérdéseket, amelyek bizonyították az aktív együttgondolkodást. Remélem mindenre sikerült a legjobb tudásom szerint válaszolni. Bízom benne, hogy a tanulásban az is segítségükre volt, hogy minden óra végén megkaphatták az óra anyagának jegyzetét.

 

 

Dicséret és köszönet illeti a szakkör résztvevőit. Meggyőződésem, hogy a megtanult ismeretekből legalább annyi örömük származik majd, mint amennyit én kaptam tőlük az odafigyelésük, a lelkesedésük, és az úttörő érdeklődésük révén. Nagy élmény volt.

 

Ez az élmény vezetett el odáig, hogy komolyan elgondolkozzak egy könyv megírásán, hogy minél több emberhez eljusson őseink csodálatos írása. Alapnak ott volt a szakkör anyaga, melyet kiegészítettem, hogy könyv formájában is megállja a helyét. Remélem sikerült, és örömmel fogja a kedves olvasó forgatni ezt a könyvet. Azt is remélem, hogy rovásírásunkat hasonlóan könnyen el tudják majd sajátítani a könyv segítségével, mint a szakkör résztvevői. Persze a könyv elolvasása kevés az üdvösséghez, hiszen gyakorlás nélkül semmi sem működik.

Így arra biztatom a kedves olvasót, hogy gyakorlás képen mindent, amit csak lehet, rovásírással írjon le magának. Így nem csak az írást fogja gyakorolni, hanem az olvasást is, amikor elolvassa a feljegyzését.

 

Most pedig, a bevezető végén szeretnék köszönetet mondani a családomnak, feleségemnek és gyerekeimnek, akik megértésükkel és türelmükkel lehetővé tették a szakkör és a könyv megírását. Hálás vagyok édesanyámnak az alapötletért, fáradhatatlan figyelméért és jó tanácsaiért, amelyekkel a háttérből segítette a munkánkat.

 

 

Útravalóul pedig álljon itt egy angyali üzenet:

 

„Ébresztők vagytok nem álmodók,

ti utánatok az egész Teremtés

dalolni fog”

 

 

 

 

 

Első fejezet

 

Rögtön az elején szeretnék kérni valamit. Mindenkitől a lehető legnagyobb nyitottságot szeretném kérni, mivel a könyvben leírtak egy része (nagy része) olyan kutatások eredménye, melyet a hivatalos történészek még nem fogadtak el, bár cáfolni sem cáfolták. Egyszerűen hallgatnak. Ugyanis ha elfogadnák, akkor át kellene írni az összes történelemkönyvet az egész világon. Ez véleményem szerint nem jelentene akkora problémát, mint amekkorának gondolják.

Ráadásul ennek az ősi népnek, a Magyar népnek van olyan csodálatos őstörténelme, amire joggal lehet büszke. És volt egy csodálatos rovásírása melyet mindenáron el akartak venni tőlünk. Mégpedig azért mert Magyarországon a XI. században mindenki írástudó volt, és ha mindenki írástudó, akkor nem lehet elbutítani a népet, hogy azt tegyenek velük, amit akarnak. Ráadásul az is kínos volt az akkori nyugatnak, hogy náluk jóformán csak a papok voltak író-olvasó emberek. És, hogy jön ahhoz egy nép, hogy mindenki tud írni-olvasni.  

Sajnos az elmúlt 15O évben mindent megtettek bizonyos emberek azért, hogy a nép elfelejtse a múltját. Ez azért veszélyes egy népnek, mert ha nincs múltja, nincs mire büszkének lenni, akkor egy idő után azt tesznek azzal a néppel, amit csak akarnak. Ezt velünk is meg akarták tenni, de hála istennek mindig voltak olyan emberek, akik nem voltak hajlandóak felejteni, és beállni a sorba. Szerencsére manapság egyre többen ébrednek fel, és kezdenek foglalkozni a sokáig tiltottnak számító őstörténelmünkkel.

Remélem erre azok is rá fognak érezni, akikben ma még nagy az ellenállás őstörténelmünk legújabb eredményeivel kapcsolatosan. Hiszen egyre másra kerülnek elő Magyarország földjéből az ősibnél - ősibb leletek a magyarság Kárpát–medencei őshazájának bizonyítékaként. Bizony nem jöttünk mi sehonnan, hiszen mindig is itt éltünk őshazánkban a Kárpát-medencében. Az eddig bizonyított legősibb nép, amelynek létezését számos lelet bizonyítja a Gravetti kultúra, melynek használati eszközei megegyeznek a későbbi magyarok által használtakkal Pl. Íj és nyíl.

 

 

A Gravetti kultúra 25-36 ezer éve élt a Kárpát-medencében. Ők már nem barlangokban éltek, hanem fából, bőrökből és földből készült kunyhókban laktak. Értettek a hús szárításához és számos földműveléshez használatos szerszámuk volt. Számos vadló csontot is találtak a kutatók, így elképzelhető, hogy a világon először ők háziasították a lovat.  

 

Mondjunk most köszönetet azoknak, akik sokat tesznek illetve tettek őstörténelmünk feltárásáért. Igazi hajnalhozók Ők.

 Tehát a könyvben elmondottak a legutolsó és legmegalapozottabb adatokat rögzítik.

Viccesen azt is mondhatom, hogy aki nem hiszi, járjon utána.

 

 

Hadd kezdjem egy idézettel:  Idézet Milan Kundera-tól:

 

„A nemzeteket úgy likvidálják – mondta Hübl -, hogy legelőszőr elveszik emlékezetüket. Megsemmisítik könyveiket, műveltségüket, történelmüket.

És valaki másféle könyveket ír, más műveltséget nyújt, és másfajta történelmet gondol ki nekik. A nemzet aztán lassan elfelejti múltját, és nem érti jelenét. A környező világ pedig még sokkal hamarabb felejt. Hát a nyelv? Azt meg minek vennék el tőlük? Puszta folklórrá válik, és előbb-utóbb természetes halállal kimúlik.”

 

 

Érdemes ezen elgondolkodnunk!

 

Nos, mivel az oktatásban a rovásírás nem része a tananyagnak, az iskolákban szinte semmit sem lehet róla hallani, a hétköznapi életben meg talán még kevesebbet. Ezért az emberek többsége nem ismeri sem a rovásírást, sem a hozzá tartozó jelentéseket.

 

Így az emberek nagy része nem érti népművészetünk, néptáncunk valamint mondáink, meséink szimbolikus jelentését, mögöttes tartalmát.

 

Rovásírásunkban minden betűhöz tartozik egy fogalom is, melynek mélyebb értelme és jelentése van.

Mi a több féle ismert betűkészletből a Magyar Adorján féle betűsort fogjuk megtanulni, mert véleményem szerint ez áll a legközelebb az eredeti ősi jelekhez.

 

A Magyar Adorján-féle betűsor 34  jelből áll de csak 33-at használunk. És, hogy miért?

Mert két K betű van benne, de csak egyet használunk. Mégpedig azért, mert az egyik jel használatára alig van példa. Így egyszerűsítünk, ahogy mások is, és csak az egyiket használjuk.

 

Akik foglalkoznak számmisztikával tudják, hogy a 33 mesterszám.

Gondolom ez sem véletlen.

 

Most pedig nézzünk egy példát, hogy mennyire kifejező is nyelvünk.

 

Hogy jön létre egy felhő?     Hát FEL-HŐ. Tehát már magában a szóban benne van a kialakulása.

  

 

Minden nép nyelvében és írásában benne van a nép lelke és gondolkodásmódja.

Ezért természetes, hogy hazaszeretetünk mellett anyanyelvünk szeretete is bennünk van.

Ez különösen fontos a mai anglomániás világban. Nem mintha nem lenne fontos az idegen nyelvek tudása, csak nem a saját anyanyelvünk kárára.

 

Most nézzük meg érdekességként, hogy híres emberek mit mondtak a magyar nyelvről

 

Gárdonyi Géza: Minden nemzetnek fő kincse a nyelve. Bármit elveszíthet, visszaszerezheti. De ha a nyelvét elveszti, Isten sem adja vissza többé.

 

Sir John Bowring (utazó, irodalmár):

A magyar nyelv eredete messzire nyúlik vissza, egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezete olyan időkben alakult ki amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. A magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek.

 

 

N. Ersberg (világhírű bécsi tanár):

Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meg legyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság.

 

Francois Lenormant:

Határozottan hirdette, hogy az írásfeltalálók nyelve a magyarhoz áll a legközelebb.

 

Ezután a kijelentés után, most nézzünk egy tudományos tényt, amit persze nem kürtöltek világgá.

 

A párizsi Sorbonne egyetemen pár éve egy különös kísérletet végeztek el.

Arra voltak kíváncsiak, hogy melyik nyelv őrzött meg a legtöbbet az ősnyelvből.

A számítógépbe betáplálták az összes élő és holt nyelvet.

A vizsgálat eredménye megdöbbentette a tudósokat, ugyanis a következő eredmény jött ki:

 

Az ősnyelvből az ANGOL 4%, a LATIN 5%, a HÉBER 5%, az INDIAI 9%, a TIBETI SZANSZKRÍT 12%, az ŐSTÖRÖK 26% a MAGYAR nyelv pedig 68%-ot tartalmaz!

Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a mai magyar nyelv 68%-ban megegyezik az ősnyelvvel.

 

Most akkor nézzük a rovásírást. Gondolom ezek után nem meglepő, hogy a rovásírás, a világ legelső írásrendszerei közé tartozik.(Vannak olyan vélemények is, hogy a legelső ősi írás). Egy biztos, a rovásírás a Kárpát-medencében bizonyítottan már legalább 8OOO-9OOO éve jelen van, de legalábbis ebből a korból már vannak rovásemlékeink, leleteink.

 A rovásírás, mint a magyarok őseinek írása, nyelvünkkel együtt fejlődött, tehát minden hangjára volt és van benne betű.  

 

A rovásírás szót először Fadrusz János (1858-19O3) hazánk egyik legnagyobb szobrásza használta, miután ő maga is alkalmazta és mélyen tisztelte őseink e becses hagyatékát.

Addig a következő elnevezésekkel találkozhattunk: szkíta, hun, hun-székely írás.

A rovásírás ésszerű, egyszerű, fejleszti az intelligenciát, a személyiséget, gazdagítja a gyermek és felnőtt ismereteit. A rovásírás egyik legnagyobb jelentősége, hogy térben és időben összefogja a Kárpát-medencei magyarságot, hiszen az egész Kárpát-medencében megtaláljuk ősiségünk emlékeit. (Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Délvidéken).

 

Vannak, akik azt állítják, hogy a könyveket az első nyugati térítő papok hozták be hozzánk. Ez persze nem igaz, hiszen jóval a növényi rostokból készült papír feltalálása előtt (i.e. 2. század), őseink már juhbőrből készült pergamenlapokból állították össze könyveiket. A borítójuk pedig az erősebb disznóbőrből készült.

 

 

A pergamen a világ legnemesebb íráshordozói közé tartozik, fontos oklevelek, kódexek, vagy Mátyás király Corvinái is pergamenre íródtak. A pergamen feltalálói szkíta őseink voltak.

A rovásbotokra csupán rövid üzeneteket róttak.

 

Elgondolkoztató az is, hogy amíg a 8. században a Frank birodalom császára külföldről volt kénytelen írástudó szerzeteseket hozatni, addig a Kárpát–medencében, őshazánkban, már az újkőkorban (i.e. 7OOO) szervezett írás–olvasás tanítás folyt.

 

Tehát őseink közt nem volt írástudatlan, hiszen a juhászgyerektől a fejedelemig mindenki tudott írni és olvasni. 

 

Mielőtt belekezdek a betűk ismertetésébe, engedjenek meg néhány szót Magyar Adorjánról.

 

Magyar Adorján 1887-ben született Budapesten.

Néprajzgyűjtő, kultúrtörténész.

Gyermekkorában, Erdélyben ismerkedett meg a rovásírással és jegyezte el magát vele egy életre. Rendkívül művelt volt, 9 nyelven beszélt. Olaszországban művészettörténetet tanult. Könyveket írt és azokat saját gyönyörű rajzaival díszítette. 1978-ban bekövetkezett haláláig az Adriai tenger partján lévő kis szállodájában élt.

 

A latin betűs írásban 13 hangunkat nem lehetett lejegyezni

(TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, J, K, Á, É, Ö, Ü,) Ezért olyan a nyelvezete a régi latin betűs írásnak. PL: Ó Magyar Mária Siralom, Tihanyi Apátság alapító levele, stb.) Sőt, sokszor külföldi szerzetesek voltak azok, akik ezeket leírták és egyáltalán nem biztos, hogy jól tudtak magyarul.

 

 

A rovásírás néhány szabálya:

 

-A rovásírást jobbról balra írjuk, hiszen így írtak őseink is.

 

-A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól.

 

-Az írásjelek ugyanazok, mint a latin betűs írásnál.

 

-Valószínűleg régen nem használtak írásjeleket, (pontot, vesszőt,

kérdőjelet), mert ilyet nem találtak a fennmaradt régi írásokban. -Egyedül a szavak elválasztására használtak két pontot:.

 

-A rovásbetűk között nincs Q,X,Y,W,  ezeknek a jelölését később 

 ismertetem.

 

-A számoknál is a mai jelöléseket használjuk.

 

 

 

 

És most kezdjük az ismerkedést egy könnyű szóval: 

 

 

ALMA             amla

 

Mint már említettem, a rovásírásban minden betűnek megvan a maga jelentése.

 

Az   A    a betű jelentése: ANYA    Az anya őseinknél a Napbaöltözött

 

Boldogasszonyt jelentette.

 

 

A vérszerinti anya az édesanya volt. A Sumereknél a Boldogasszony kifejezés a következőképpen hangzott: BAUDOG ASAN. (Sumérnek nevezett nép a magyarok egyik ősi ága).

 

Az érdekesség kedvéért minden betű után leírok néhány ősi magyar nevet.

 

Ősi magyar fiúnevek: Alpár(hős férfi), Atilla(atyuska), Ajtony(arany), Aba, Adorján,

 

Ősi magyar leánynevek: Ajándék(Istennek örömet szerző), Ajnácska(nyilazó leány), Anikó(bájos kedves), Alma,

 

 

Második betűnk az   L    l  jelentése LÓ.  

        

Meséinkben a ló mindig táltos ló, amely csodákra képes.

A ló a szabadságot testesíti meg. A ló a gyorsaságot, a legyőzhetetlenséget adta őseinknek.

 

Egyébként az  l betűnknek is 4 lába van mint a lónak.

 

 

Ősi magyar fiúnevek: Lebéd, Lehel (Lél a lélek fénye), Levente (létező), Laborc (hős párduc)    

 

Ősi magyar leánynevek: Lenke, Lilla, Luca (virradatkor született), Lelle (lélek), Lellő,

 

Következő betűnk az  M    m

 

Az  m jelentése: magas, magos, mágus, a csúcsok csúcsa.  

 

A magas, magos, mágus a természet magasabb szintű ismeretébe beavatottak neve, és azért is, mert régen a mágusok nagy csúcsos süveget viseltek.

 

A magyarokról mondják, hogy a mag népe. A magok a gyógyítók, „magócok”, tanítók, papok voltak. Ezért ez a jel a tudás forrását, az iskolát is jelenti. És mit szakít le Éva Ádámnak a tudás fájáról?

 

Az almát. A tudás almáját.

 

Ősi magyar fiúnevek: Mohar, Magó (magocska), Miske, Mike,

 

Ősi magyar leánynevek: Mandola, Mátra (hegyanya),

Margó (a világosság gyermeke), Margit (a tenger leánya),

 

Nézzünk még egy szót, illetve nevet, ha már az előbb Ádám-ról volt szó.

 

ÁDÁM   mAdA

 

 

Az első betű az Á -  A          jelentése: ÁLDÁS

  

Az áldás szó eredete szerint ÁTOK-OLDÁST jelentett.  Ha a probléma megoldódik, akkor áldás kíséri, de csak akkor, ha másoknak nem okoz hátrányt.

 

A második betű a D-   d      jelölik még így is   +   jelentése:

 

DINGIR azaz TÜNDÉR

Tündér Ilona a Sumereknél Dingir Il Ana

 

Az egyenlő szárú kereszt formában jelentése: A FIÚISTEN, egyben a kozmikus, vagyis az ISTENI fény jele.

 

 

Ősi magyar fiúnevek: Danub, Dengizik (déli szél), Délceg, Döme, Dés, Demjén (legyőző)

 

Ősi magyar leánynevek: Dalló, Dalma (daloló leány), Dele (egészséges, okos, szép), Delike (nimfa), Délibáb, Dersike,     

 

Tehát ma kezdésnek két szó segítségével öt betűt tanultunk. Nézzük meg, hogy ebből az öt betűből milyen szavakat tudunk még leírni.

 

Gyakorlás:

 

(ALMA, ÁDÁM, MALMA, LÁDA, ÁLMA, MAMA, LÁMA, MÁMA, DÁMA, ÁLD, MÁD, DALMA, ÁM, LÁM, AD, DAL.)

 

 

amla, mAdA, amlam, adAl,

 

amlA, amam, amAl, amAm,

 

amAd, dlA, dAm, amlad, mA,

 

mAl, da, lad

 

Tehát már le tudunk írni legalább 16 szót. Ugye milyen egyszerű?

 

A következő fejezetben a betűk mellett megemlékezünk Móricz Jánosról, aki Equadorban talált régi magyar rovásjeleket és magyarul beszélő indiánokat.

 

 

 

 

Második fejezet

 

Remélem sikerült egy kicsit gyakorolni, és az első betűk már fejben vannak.

Folytassuk most, egy történettel, ahogy ígértem, és pihenésként barangoljunk egy kicsit Equador vadregényes tájain Móricz Jánossal és az általa felfedezett ősi „magyar” indiánokkal.

 

Az 1900-as évek elején a tankönyvekből, a napi sajtóból, szakkönyvekből köztudomású volt, hogy az Amazonas őserdeiben (Dél Amerikában) olyan fehér indián törzsek élnek, amelyeket még alig tudtak megközelíteni, így ez a vidék sok meglepetéssel kecsegtette a kutatókat. Íme a meglepetések egyik szelete.

 

Az 1920-as években több híradás is érkezett arról, hogy a Dél és Közép Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások a helyi indiánokkal magyarul beszélgettek. A II. világháború után, az itt letelepedett magyarok egy része komolyan véve ezt, alaposan utánajárt a dolognak.

 

Ezek egyike volt Móricz János, aki a 60-as években Equadorban kezdett el kutatni.

Itt három indián törzs, a CAHARI, MOCHICA és a PURUHA tagjaival tudott magyarul beszélni. Ezen felbuzdulva tovább kutatott és 10 ezernél is több magyar azonos térképészeti és családnevet gyűjtött össze.

(Itt jegyzem meg, hogy a világon számos lelkes magyar gyűjti ezeket az adatokat és ezt TAMANA kutatásnak hívják.)

 

Elsősorban - mint mondtam - Equadorban kutatott Móricz, aminek a fővárosa Quito. Egy sor utána járásnak köszönhetően kiderült, hogy Quito eredeti neve KITUS volt, azaz ómagyarul KÉT-ŐS.

 

A még magyarul beszélő törzsek közül a CAYAPAK, SALASAKA

(ZALA SZAKA -több ősi forrás a szkítákat szaka-ként nevezi meg) törzsek például ezeket a szavakat használják: APA=APA, AYA=ANYA, NAP=NAP, VIN=VÉN,

(itt jegyzem meg, hogy anyai nagyanyám Hajdú-Bihar megyéből származott, és ott sokszor úgy mondták, hogy VÍN, VÍNEMBER, VÍNASSZONY, MEG IDESANYÁM, IDESAPÁM.)

 KIT=KÉT, US=ŐS, FUEL=FOLYÓ, PILLE=PILLE, PILLANGÓ.

 

Mutatóba néhány magyarral megegyező ősi indián név:

TANAY, TADAY, MÓR, PIL, BÉLA, URAY, ZILAHY.

Vagy mondjuk ZUAY tartomány egyik ősrégi helysége: PEST.

 

A CANARI (KANYÁRI) indiánok a székely népviselethez hasonló ruhában járnak.

  

Többek közt az egyik falujukat így hívják: CSORBA. 

 

És még egy érdekesség:

A CANARI indiánok ősi színei: PIROS, FEHÉR, ZÖLD.

 

A régi KITUS birodalom területén halomsírok (kurgánok) találhatók, és bennük a halottak mellett fegyverek találhatók, és az elhunyt lova is ott van.

Ez a fajta temetkezési szokás, megfigyelhető az Észak Amerikai indián kultúrában is. Mint tudjuk, - vagy ha nem tudjuk, akkor most már tudni fogjuk, mert leírom – ezek a szokások őseinknél, a Hunoknál, Szkítáknál, Pártusoknál is léteztek. Szibériában számtalan Szkíta halomsírt tártak már fel.

 

A régészeti leletek között fokosokat találunk és a koronázási ékszerek közül a jogar és az országalma hasonmását. A kettős keresztet hordozó aranyalma egyébként az ősi egyistenhitű földgolyót jelenti.

 Ezen kívül, megjeleníti a világfát is, melyen a teremtőhöz juthatunk el.

 

A koronázási ékszerekről a kilencedik fejezetben még lesz szó. Egyébként a fokosok gyártó manufaktúrája a Kárpát-medencében volt, mint ahogyan ezt a kutatások már igazolták is, méghozzá egy külföldi kutató által, név szerint Gordon Childe.

Az ő állítása szerint ez a manufaktúra már az i.e. 4. évezredben  már létezett.

 

Ezután a kis kitérő után, folytassuk tovább.

 

A kutatások során sikerült Móricz Jánosnak a helyi indiánok bizalmába férkőzni és segítségükkel az equadori ősrengetegben, eljutott az általuk szigorúan őrzött titkos barlangrendszerükbe. A barlangok egyikében, egy valóságos múzeumra bukkant. Itt többek közt, egy aranylemezekre vésett rovásírásos könyvtárat is talált, melyeken a föld története volt lejegyezve, 70 ezer évre visszamenőleg méghozzá a Székely-Magyar rovásírással.

 

Ezt a barlangot a Táltosok barlangjának nevezte el. Móricz állítja, hogy az Andok hegység keresztül-kasul át van szőve barlangokkal és járatokkal. Ezt a felfedezését egyébként 1965. október 25.-én, közli a Frankfurter Allgemeine Zeitung című újság.

 

Még egy mondat Móricz Jánosról. A kutatásait próbálta folytatni, de egyre jobban ellehetetlenítették. Főleg a Mormon egyház nehezítette meg a dolgát.

 

Egy napon aztán holtan találták szállodai szobájában.

 

Még egy rövid érdekesség: Equadorban található egy kopjafa melyen négy név van: AKUTA, RUGA, ATILLA, CSABA.

Atillát, Csabát biztosan ismeri mindenki, de Ruga és Akuta nem ismerős. Rugát nyugodtan azonosíthatjuk Rogával, akiről tudjuk, hogy Atilla nagybátyja volt. És több mint valószínű, hogy (mai tudásunk szerint) az Ő fejére került először a Szent Korona a mai formájában, 432-ben.  Akutáról viszont jelenleg még nem tudok semmit, így engem is érdekelne, hogy ki volt ő és mikor élt.

 

Nos, a bevezető után nézzük az új betűket.

 

Az első szó, amit szétbontunk:

 

 

RÁCSOZ           zoCAr

 

 

 

Az első betű az R    r    jelentése: RÉT vagy nézzük csak fordítva TÉR

 

A rét egy nagy tér. A tér szóról nekem még a tér-idő fogalom jut eszembe.

 

 

Egyébként az  r betű a létra legalsó foka. A legalsó foka? Igen. De előbb egy

 

másik szót nézzünk meg. ROVÁS.

 

Sajnos az elmúlt évszázadban ezt a szót teljesen elferdítették, illetve olyan szövegkörnyezetben használták, ahol valami rosszat jelentett. Pl.: megrótták, rovót kapott, stb.  Azért próbáljunk meg nem ebben a jelentésben rá gondolni.

 

Ősi magyar fiúnevek: Regős, Rovásló, Radakund.

 

Ősi magyar leánynevek: Regehű, Réka (napocska), Rózsa,

Réte (világosság gyermeke), Reményke (remény)

 

 

A következő betűnk a CS    C   Jelentése: CSALÁD

 

A létra második foka.

 

A család, a magyaroknál mindig is szent dolog volt. Sajnos mára ez már nem teljesen igaz. A médiában látottak, elhangzottak pont annak a fiatal generációnak közvetítenek hamis programokat, akiknek most kellene megtanulniuk azt, hogy mi a család.

Sajnos a huszadik század végétől Magyarországon is egyre több a csonka család, és ez a mi felelősségünk is. Ha ma a fiatalokat meg tudjuk tanítani a család szentségére, akkor a jövő nemzedéke nem lesz árva.

 

Ősi magyar fiúnevek: Csaba (a harmadik legkisebb fiú, az örökös), Csatár (harcos), Cseke (vivő), Csongor (vadászmadár), Csanád, Csege, Csobán,

 

Ősi magyar leánynevek: Csilla (csillogó), Csillavér (csillag leánya), Csobilla, Csönge, Csenge,

 

A következő betű az  O   o     jelentése: OLDAL.

 

De melyik oldal? Szerencsés mindig a jó oldalra állni. És, hogy melyik a jó oldal?

Azt majd a lelkünk a szívünkön keresztül megsúgja, csak figyeljünk oda rá!

 

A lélekről jut eszembe! Valószínűleg kevesen ismerik az alábbi érdekességet.

 

Egy rövid részlet  Kisfaludy György: A lélek zengése c. könyvből.

 

„A berlini Műegyetem kutatói a fejükbe vették, hogy a végére járnak egy régóta dúló vitának: van-e olyan konkrét dolog, hogy lélek, vagy nincs? Ha van, akkor van-e a léleknek mérhető tömege?

Szellemes módszert eszeltek ki ennek eldöntésére, és 2000(!) haldoklót ágyastól egy nagyon érzékeny mérlegre tettek annak megállapítására, hogy változik-e a beteg súlya a halál pillanatában?

 

Dr. Becker Martens által vezetett kutatócsoport úgy találta, hogy nemtől, kortól és testsúlytól függetlenül, egyöntetűen 0,072 grammal lettek könnyebbek az emberek a haláluk után néhány pillanattal.

Ezek után nem lesz túlzottan meglepő, hogy a lélek mikroszkóp alatt is megfigyelhető. Az emberi lélek kb.: 1 mikron nagyságú színes, porszemnyi dolog.

 

Legalább 12 színben létezik, de ez a spektrum a látható fény intervallumán bizonyosan túlnyúlik. Vagyis vannak ultraibolya és infravörös színű lelkek is. Azért, hogy a lélek tömege érthető formába kerüljön, mondok egy példát. Tehát, ha arányosan egy emberre vetítjük a lélek tömegét, akkor, egy 70 kg-os embert alapul

 véve ez azt jelenti, hogy az emberünk 96 millió tonna súlyú  lenne!!!  (Remélem jól számoltam)                                                                                        

Ez a tömeg arány megfelel a világűrben lévő fekete lyuk tömegének arányával!!!

 

Ha a sűrűségét vizsgáljuk, úgy szintén egy hihetetlen sűrűségi értékről beszélünk, amihez képest az anyagi világban található kemény és szilárd anyagok csak vákuumhoz hasonlíthatók.

 

Ezért aztán nehéz lenne a lelket ketrecbe zárni, mert még a hold tömegén is akadálytalanul „átsétál.

  

Nos ez után a kis kitérő után menjünk tovább.

 

Ó betűvel kezdődik még az óriás szavunk is. Az előző órán az M betű kapcsán beszéltünk a magas, magos, mágus szavakról és az ehhez kapcsolódó magyar vonatkozásokról.

Az ÓRIÁS szóval visszatérünk ide. Az óriás sok nép mitológiájában megjelenik így nálunk magyaroknál is.

 

A magast nevezhetjük óriásnak is. Ez jelenthet testi nagyságot is, de jobb, ha szellemi nagyságot jelent. Az O betű a teremtésnél is jelen van, ott spirális forgás a jelentése.

Kissé módosult formában ráismerhetünk az O betűnkre a jogarunk szárának díszítésében, mint a spirális forgás szimbólumaként.

 

Ha már az óriásnál tartunk: Equadorban léteznek – léteztek olyan emberi csontvázak, melyeket nyugodtan nevezhetünk óriásoknak.

Ugyanis egy régi templomban ki volt állítva egy óriási emberi csontváz, melynek a magassága elérte a HÉT métert. Egyébként minden tekintetben megegyezett a mai ember csontvázával.

A csontvázak egyikéről film is készült, amit egy magyar ember, név szerint Labant Csaba (aki Móricz János nyomában járt) 2005-ben látott is. Azt mondta, hogy megdöbbentő volt látni. 

 

Mielőtt továbbmegyünk pár szó a jelekről. A magyar rovásírás jeleinek jelentéséről sok mindent el lehet mondani. Egyes jeleknek sokkal mélyebb tartalma és mondanivalója van. Az ősi írásunk és vallásunk elhagyásakor (mely csak a római egyháznak volt pogány) kénytelenek voltunk ezeket az ősi törvényszerűségeket, melyeket népünk sok ezer éve őriz kódolni, vagyis rejteki módon megjeleníteni, hogy csak a magyar ember értse. Így ezeknek az igazságoknak a nagy része a népmesékbe, a népművészetbe, a gyermekmondókákba lett elrejtve. Álljon itt egy vers emlékeztetőül.

 

Hej rege rejtem…

 

Őseink írása, írások írása,

írások alapja, hol van a tudatban?

Mágusok mágusa, táltosok táltosa,

mindennek alapja, hol van a tudatban?

Fejedelmek fejedelme, királyok királya,

mágikus ereje, hol van a tudatban?

Papoknak papja, pálosok perjele,

isteni szikrája, hol van a tudatban?

Lelkek lelke, szentek szentje,

isteni tudatunk, hol van a tudatban?

 

Ősi írásunkat elvették!

Aki művelte, üldözték!

Mágusok és táltosok szenvedték,

királyok és papok tehették,

ősi tudásunkat majdnem elvették!

De „kis” emberek rejtették,

soha el nem felejtették.

Hej rege rejtem, rege rege rejtem,

a szemed elé rejtem.

Kerek erdő közepébe,

gyerek mese velejébe.

Hej rege rejtem…

                                                                                

Prenoszil Sándor

 

Tartsuk tehát nagy becsben a régi meséket, mert hatalmas tudás rejlik bennük, persze ha értjük a rejteki fogalmazást.

 

Az utolsó betű a Z    z    jelentése: ZÁR (az ABC lezárása)

 

A létra harmadik foka.

 

Ugye most már kezdjük érteni a létra fokait? A lezárás nem valaminek a végét jelenti, hanem valami újnak a születését készíti elő. A halál sem a véget jelenti. Az élet – életút lezárása szükséges az újjászületéshez. Minden halál egy új élet kezdete. Tehát:

Az R, CS, Z betűk a világlétrát jelenítik meg a rovásírásban, melyen a teremtőhöz mehetünk.

 

Ez megjelenik népművészetünkben is, mint viráglétra.

VIRÁGLÉTRA – VILÁGLÉTRA.        Ez is rejteki fogalmazás.

 

És mit teszünk, ha létrát készítünk?  RÁCSOZ –unk.

 

Ősi magyar fiúnevek: Zalán (dobó, ütő), Zaránd (aranyocska), Zámor (szántó), Zila, Zoltán (fejedelem)

 

Ősi magyar leánynevek: Zab, Zalácska, Zaláta, Zelinda, Zelőke, Zengős, Zita,

 

 
 

A következő szavunk nagyon rövid: ÉL     lE

     

 

 

A betűnk pedig az É   E    jelentése: ÉLET 

 

Az élet, szentség. Az életet Isten adja, és csak Ő veheti vissza. Minden élet megkímélése legyen az légy, virág, fa, közelebb visz minket a mennyországhoz. Figyelnünk kell arra is, hogy az élet ne változzon élősködéssé.

 

Mert bármin is élősködünk, az megbosszulja magát. És a bármi alatt a földet is értem.

 

Jelmondatunk legyen az, hogy:

MINDEN EMBER ANNYIT ÉR, AMENNYIT MÁSOKÉRT TESZ.

 

Ősi magyar fiúnevek: Élesd, Érd,

 

Ősi magyar leánynevek: Édua (a hold fölkel), Ékes (a család ékessége), Écska, Éne,

 

A következő fejezetben pedig folytatjuk a kalandozást a barlangokban -ha már volt róla szó - csak nem külföldön, hanem itt a Pilisben. És ezzel kapcsolatosan beszélünk a Pálos szerzetesekről is.

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

скачать cm 15 для fifa 15

(garneuKes, 2018.03.22 22:00)

Поздравляю, отличное сообщение

---
Прошу прощения, это мне не совсем подходит. Может, есть ещё варианты? скачать fifa 15 pc ultimate team edition, скачать fifa 15 с обновленными составами или <a href=http://15fifa.ru/>сайт фифа</a> скачать полную версию fifa 15 pc

AKUTA , Papirus

(Torok Levente Bela, 2010.06.07 10:47)

AKUTA-ra szeretnem flehivni a figyelmet: nagyapam es itt Erdelyeben falvakon meg most is hasznaljak ez ta karomkodas format: Akutya Istenit. Na most, hogy ez a kersztenyseg elott Isten karomlas volt-e, nem tudni, elofordulhat, hogy nem, ha azt vesszuk alapul, hogy a "terites" idejeben minden tilos volt ami a poganysaggal kapcsolatos volt, tehat elofordulhat , hogy igy orzodott meg egy istenseg neve.
A papirus: pap-ir-os vagy pap-ir-ás. Gondolom barki aki el tudja olvasni, megertette, vagyis papok irtak, papi iras.Azt tudjuk ,hogy az elso irastudok a papirus felfedezese idejeben foleg a papi reteg tudott irni, olvasni.Szoval akar egyiptomba akar mashol kezdtek elnevezni papirus-nak, nem hiszem, hogy talalni meg egy nyelvet amin ennyire egyertelmu lenne a jelentese.

szucs_g@cia.hu

(Szűcs Gábor, 2009.03.16 17:13)

Egyetlen adalék: őseink életét a TER-EM-Tő és a teremtésben való rész-vét járta át, nem a FOGY-ASZ-TÁS.
Ennek folyamatát az ÉLETFA ábrázolásával "magyarázták" el mindenkinek. MAG - CSÍ-RÁ - TÖR(pör-kör-újbóli életek-ZS - LE-VÉL(vál) - ÁGA-BOGA - CSÚCS - stb. Még nem értem teljesen csak KAP-IS-GÁL-OM. :-)

Ja! ÉDES ANYA az ÉDEN ANYJA! :-)

Tatabánya Szigetköz 1. 28OO

(Józsa Góbé Miklós , 2008.12.22 20:21)

Apám tanított róni,nekem is kell még sokat tanulni, pedig nem vagyok már fiatal(57) jó ez a könyv, bárcsak mentől többen merítenének belőle, megszokott aláírásom: a táltos.)

Hmm

(Zsuzsi, 2008.08.10 10:06)

Van egypár sor amit nem tudtam elolvasni!

Idesanyám, vagy zidesanyám

(Gyuri, 2008.03.26 14:40)

Tisztelt Sándor!

Badinyi Jós Ferencnél olvastam a(z )idesanyám kifejezés - szerintem is mélyebb - megfejtését, amely a zides szóra vezeti vissza a jelentést. Ez annyit tesz: a halálig hű. A kiejtés áldozatául esett a zides, a(z )ides lett belőle.
Tehát nem ízről van itt szó, hanem a női teremtőerő legmélyebb és legigazabb tulajdonsásgáról, a gyemekéhez mindhalálig hűséges anyai lélekről.