Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A honlapon található rovásbetűk olvasásához előbb le kell tölteni, és be kell illeszteni a betűkészletek közé a rovásbetűket. Ennek hiányában a számítógép nem ismeri fel azokat. A letöltés helye itt látható. A letöltéshez egy kis segítség, a lépésekről: (a honlapról letöltés egy saját mappába, START menű megjelenés és témák, betűtípusok, fájl:új betűkészlet telepítése, kikeresés mappából, kijelölés és ok. Ezzel már használható is a rovás betűkészlet.)

 

 http://rovasirashonlap.fw.hu/betuk/

 

 

 Prenoszil Sándor

 

 

A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS ŐSTÖRTÉNETI KÖNTÖSBEN

 

Harmadik fejezet

 

 

Most pedig folytassuk a pilisi barlangokkal, és a hozzájuk tartozó pálos szerzetesekkel. 

 

A Pálos rend az egyetlen olyan magyar alapítású szerzetesrend, amelyet Rómában is bejegyeztek (13O8-ban). A Pálos rendet Özséb esztergomi kanonok alapította 1246 körül.

A Pálos rend a nevét Thébai Remete Szent Pál-ról kapta.

Arról a Thébai Remete Szent Pálról, aki a Nílus nyugati partján a Holtak völgyében remetéskedett 6O éven át.

 

 

Tehát Özséb fiatal, nagy tudású esztergomi érseki kanonok, és a Szent István lovagrend nagymestere. Most akkor egyházi vagy világi ember volt? Egy jól működő társadalomban ez nem lehet kérdés. Tudja-e valaki, hogy 1241-ben a tatárok ellen ki vezette a magyar sereget? Ugrin, kalocsai érsek. És ki vezette a mohácsi csatamezőn a sereget? Tomori Pál kalocsai érsek. Kiderül, hogy ezek a papi személyek kardforgató vitézek voltak. A pálosok a kiképzés időszakában ugyanolyan kiképzést kaptak, mint a hivatásos vitézek. Egy életem, egy halálom.

Aki nem ismeri az élet és a halál misztériumát, az sem pap, sem pedig vitéz nem lehetett. És most még egy kérdés.

Kik védték meg 1526-ban a visegrádi fellegvárat a törökök ellen? A márianosztrai és a pilisszentlászlói pálos szerzetesek. Itt elértünk egy olyan részhez, ami kapcsolódik az előző órához, mégpedig a barlangokhoz és a járatokhoz.

 A Pilis hegység is tele van barlangokkal és járatokkal. A Pilisben 72 ismert barlang van, legalább is eddig ennyit találtak meg. Ezekhez sok monda és történet kapcsolódik.

A kérdés tehát az, hogy a körülzárt fellegvárba hogyan jutottak be a szerzetesek Márianosztráról. Az elbeszélések szerint a nosztrai szerzetesek egy, a Duna alatt létező kiépített járatrendszeren át, érkeztek meg a várba. A pilisszentlászlói szerzetesek pedig egy másik járatrendszeren keresztül jutottak be a török által körülzárt várba.

A legendák szerint a járatrendszereket több ezer éve a szkíták kezdték el kiépíteni. És, hogy milyen hosszúak ezek a járatok azt senki sem tudja, de lehet hallani több száz kilométer hosszú járatrendszerről, és arról, hogy egészen Egerig el lehet(ett) menni bennük. Egerről pedig tudjuk, hogy alatta nagyon komoly barlang és járatrendszer húzódik. 

 

Tavaly beszéltem Árva Vince atyával Pilisszántón, aki az ősi magyar Pálos rend utolsó élő képviselője. Ő mesélte, hogy a templom alatt találtak egy nagy üreget, amely ki volt építve, és egy járat indult ki belőle a Pilis belseje felé. Sajnos nem tudtak sokáig menni, mert az építkezések miatt beomlások voltak, ő azonban úgy tudja, hogy a járat összeköttetésben van a többivel, és átmegy a Duna alatt is.

 

Ejtsünk még néhány szót a pálosokról. Özséb egy látomást követően lemondott az egyházi tisztségéről, és elvonult a Pilisbe. 

A Pilis akkor szigorúan őrzött, megközelíthetetlen királyi központ volt. A király engedélye nélkül senki sem léphetett be, de voltak olyan részei, ahová csak a király és egy-két kiválasztott egyházi személy mehetett be. A területet a legenda szerint táltosok őrizték.

Talán még emlékeznek történelmi tanulmányaikból II. András királyunkra. Az ő felesége volt Gertrudis, akit rejtélyes körülmények között öltek meg. Ez a történet az alaptémája Katona József  Bánk bán című drámájának, természetesen kicsit átírva.

Egyes források szerint a következő történt. Gertrudis királyné a tiltás ellenére bemegy a Pilis belsejébe, ahol láthatott valami olyat, vagy részese volt valami olyannak, amit nem lett volna szabad megtudnia.  

Ezért kénytelenek a Pilis őrzői az akkor szokásos radikális megoldást választani, és megölik. A király ebben az időben távol volt otthonától. Amikor hazaért és megtudta a történteket, akkor furcsa módon nem tett semmit. Senkit sem vont felelősségre, senkit nem büntetett meg.

 

Tehát a királyné valami olyat tehetett, amit még neki sem volt szabad. Nos, ebbe a szigorúan őrzött királyi központba ment Özséb, és maga köré gyűjtötte a pilisben élő remetéket, és a régi magyar hit követőit, a táltosokat. A táltosok egyszemélyben voltak papok, gyógyítók, csillagászok, ők tartották a kapcsolatot az emberek és a szellemvilág között.

Nagyon nagy tudású emberek voltak, akiket régen mágusoknak neveztek. Ugye emlékszünk: MAGAS, MAGOS, MÁGUS.             

Egyszóval az ősi tudás őrzői voltak. Tehát Özséb összegyűjti őket, és megalapítja a Pálos rendet. …És innen folytatjuk a következő fejezetben.

 

No, akkor most kezdjük meg a következő betűk megismerését.

 

 

Az első szó, amit szétbontunk:          GYULA.         aluG

 

Azért nem nevet mondtam, mert eredetileg a gyula nem egy név volt. A gyula eredetileg szerződési papok megnevezése volt. Ők írták a szerződéseket.

 

Most pedig nézzük a betűket.

 

Az első betű a  GY.        G

 

Ugye ismerős? Láttunk már ilyet sok templom tornyán. Ma ezt kettős keresztnek, vagy apostoli keresztnek hívják, és azokon a templomokon láthatjuk ezeket a kettős kereszteket amelyek már léteztek az árpádházi királyok idejében.

 

Jelentése:       EGY.        Az ős egy, a mindenség, a világfa.

 

A világfa az alsó és felső világot köti össze, egyesíti, a mindentudás eredője. Az alsó és felső világ megjelenik a barlangokban és a hegycsúcsokon is. Ez a jel egyértelmű győzelem, isteni alkotó erőt mutat. Ez a jel az országalmán az életfát szimbolizálja. Az életfa ágai osztják be a föld fölötti és a föld alatti világokat.

Az életfának általában 7 ága van a föld fölött, és a föld alatt is, mivel a föld alatti a föld fölöttinek a tükörképe. Hermész Triszmegisztos tanítása szerint: AMINT FENT, ÚGY LENT.

 

 

Ősi magyar fiúnevek: GYOMA, GYŐZŐ (aki eléri célját), GYULA (fáklya, aki vezet), GYÖRK, GYARMAT (letelepült).

 

Ősi magyar leánynevek: GYOPÁR, GYÖNGYI (gyöngyékes leány), GYÖNGYVÉR, GYULÁNKA.       

 

A második betű az    U           U

 

Jelentése: URALKODÓ    tehát    ÚR. 

  

Régen az uralkodó a király volt, és akkor volt jó király - uralkodó -, ha úgy uralkodott, hogy az mindenkinek jó volt. Egy jó uralkodó saját magán is uralkodott, és nem engedte magán eluralkodni a gyűlöletet, kapzsiságot stb., de hagyta magán eluralkodni a szeretetet és igazságosságot. Ebből is látszik, hogy uralkodni nem könnyű, de ezt nekünk is meg kell tanulnunk.

 

Ősi magyar fiúnevek:  UGRA, UJGUR,  UROS (uracska), UPOR, URA.

 

Ősi magyar leánynevek: UDALKA, UGOCSKA, ULRIKA , UNGIKA.

 

A második szó az        IZSÁK       kAZi 

   

 

Az első betű az         I                   i

 

Jelentése:        ISTEN         Ez a betű védelmet ad.

 

Isteni segítséget kapunk, ha imával fordulunk Istenhez. Sokszor kimondjuk ezt a szót, Isten, meg azt is, hogy ima. De elgondolkoztunk-e már a szavak igazi jelentésén? Ha azt mondom,

 

IMA     am-i, mit figyelhetünk meg?

 

Láthatjuk, hogy a szó visszafelé is értelmezhető. Ez azért van így az összes isteni erővel rendelkező - tehát mágikus – szónál, hogy ne lehessen fekete mágiára használni. Különösen erős védelmet ad az, ha visszafelé is ugyanazt jelenti.

A fekete mágiánál ugyanis, ha pl. egy személy nevét visszafelé mondjuk, akkor azzal ártunk neki, illetve rontást hozunk rá. Felmerülhet a kérdés, hogy mi van az Isten elnevezéssel. Az van, hogy ez csak emberi elnevezés. A valódi isteni megnevezések az ATYA,(ABA) vagy ANYA,(ANA) amelyek viszont visszafelé is ugyanazt jelentik. Tehát a mágikus, illetve védő szavak visszafelé is értelmes szót vagy ugyanazt jelentik. Viszont a szenthármassághoz még hiányzik egy személy. Ő a FIÚ, azaz Isteni nevén ADA. Hogy is hívták az első férfit a földön? ADA-M. No, ezen is lehet gondolkoznunk.

 

Ha viszont az ADAM-ot visszafelé olvassuk, akkor MADA, MAGYA, MAGYAR jelentést is kiolvashatunk belőle. Egyébként eredetileg a MAGYAR nem egy nép neve volt, hanem egy lélekminőséget jelentett.

  

Ezen kívül azt is láthatjuk benne, hogy   i-STEN MA.

 

Tehát nem majd valamikor elmondok egy imát, hanem Istennek MA mondok el egy imát, és Isten MA segít rajtam. Ez arra is tanít, hogy ne múlt vagy jövő időben imádkozzunk, hanem jelen időben. Sajnos a helyes imádkozás rendjét soka elfelejtették. Nézzük csak meg, hogyan imádkoztak hun őseink.

 

Hun Miatyánk

 

Mi atyánk, Istenünk!

Bennünk van országod.

Előttünk szent neved,

s törvény akaratod!

Minden napunk gondját

magadon viseled,

bűneinket,

mint mi másnak,

nekünk elengeded.

Te kezed vezet kísértéseken át,

s lefejté rólunk a gonosz járomát.

Tiéd a nagyvilág összhatalma, üdve,

 mindöröktől fogva legyen mindörökké.

 

 

(Kr. U. 410-460 között keletkezett, hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva. Megtalálható a Kijevi Nemzeti Múzeumban).

 

Ugye, egy kicsit más, mint amit ma használunk? Észrevették, hogy nincs benne könyörgés, és kijelentő módban van az egész?

A másik szó IS-TEN.  Ugye ismerjük azt a szót, hogy TENMAGAD?

A maya nyelvben az IS -  ISTEN-t jelent.  A TEN azt jelenti, ÉN. Tehát ISTEN-ÉN.

Vagyis Istent ne magunkon kívül keressük, hanem belül, hiszen Isten bennünk van.

Ugye mennyire más ebben a megvilágításban? Rögtön érthetővé válik az előző ima második sora: „Bennünk van országod.” Isten országát csak saját magunkban találhatjuk meg.

 

Ősi magyar fiúnevek: IPOLY (meglocsol), IHAROS (viharos természetű, csapongó) IRSA, IZSÉP.

 

Ősi magyar leánynevek: IBOLYA, ILDIKÓ, ILLANGÓ (varázslattal hét mérföldre illanó), IMOLA (vizes), ILONA (élő nő).

 

A második betű a   ZS     Z

 

Jelentése: ZSENGE

 

Emlékeznek, hogy a második fejezetben említettem:  az ABC lezárása a Z(zár) betű, viszont az utolsó betű a ZS, ami már a kezdetet, az újjászületést jelenti, tehát a zsengét. Amikor egy növény növekedésnek indul, azt mondjuk rá, hogy zsenge.

 

Ha jobban megnézzük ezt a jelet, mit is látunk még benne? Jézust a keresztfán.

 

És hogy is mondtuk az előző órán? Minden halál egy új élet kezdete. Jézus a keresztfán ugyan meghalt (de csak a teste, és nem a lelke), de harmadnapra feltámadt (még a teste is!)

Tehát elkezdett egy új életet, csak nem ebben a földi dimenzióban, nem ezen a létsíkon.

 

Tehát ősi ABC-nkben benne van az egész teremtés, az a-nyától a z-árig,

 

 

majd benne van az újjászületés is a Z-enge jelentéssel.

 

Ősi magyar fiúnevek: ZSOMBOR (bölény), ZSADÁN, ZSALU, ZSOLT, ZSORDÁN, ZSEDE.

 

Ősi magyar leánynevek: ZSAMBÓCA, ZSENGŐ, ZSIBÓKA, ZSILLAG, ZSÓKA, ZSOMBÓ

 

Az utolsó betű a   K       k        Jelentése: KEBEL.

 

(A másik K betű jele, amit mi nem használunk, így néz ki:     K, csak, hogy

 

tudjuk.)

Védő jel. Véd, mint ahogy a kebel (bordák) védik a szívet.  De a szeretetet is kifejezzük vele, hiszen, ha valakit nagyon szeretünk, akkor a keblünkre öleljük. Az összeölelkezésnél a két ember szíve egymásra kerül – összekapcsolódik -, és a két ember energiamezője összeolvad, az energiák kiegyenlítődnek.

 

Ha tovább játszunk a szavakkal, akkor az IZSÁK névben észrevesszük az 

 

  iSTEN ZSÁK-ját. 

 

 

A következő fejezetben folytatjuk a pálosok történetét, néhány újabb érdekességgel.

 

 

Negyedik fejezet

 

 

Most pedig folytassuk a pálosok megismerését.

 

Az előző fejezetben odáig jutottunk, hogy Özséb egy látomást követően lemond az egyházi tisztségéről, bevonul a Pilis rengetegébe, és maga köré gyűjtve a remetéket, megalapítja a Pálos rendet. Özséb látomása az írások szerint a következő volt.

 

Özséb a távoli hegyormokon sok apró, szétszórt kis tűzszikrát lát az éjszakában, mintegy felülről tekintve a Pilisre. Ezek a szétszórt kis tűzszikrák egyszer csak egy nagy tűzkörré válnak, majd egyetlenegy hatalmas tűzoszloppá egyesülnek a sötét éjszakában.

 

Özséb ezt a látomást úgy értelmezte, hogy azok a tűzszikrák tűzlelkek, amelyek ott fenn a hegyen egy hatalmas tűzoszloppá váltak. Valójában ezek a tűzszikrák azok a lelkek, akiket ő majd összefog, és Isten elhívása szerint egy rendbe, egy spirituális tűzoszlopba egyesít.

  

Az egyesítés nagyon jól sikerült, és néhány év alatt felépült három kolostor, Pilisszentkereszten, Pilisszentlászlón és Pilisszentléleken. Pár évtized múlva ennek már a sokszorosa volt hazánkban a pálos kolostorok száma. A nép rajongva szerette és tisztelte a pálosokat, és a királyok is kitüntetett figyelmet szenteltek nekik.

Mátyás király különösen szerette őket, és ha alkalma volt rá, mindig példaként hozta fel tetteiket. A pálosoknak különleges jogokat és feladatokat adtak a királyok. A szigorúan őrzött Pilisbe a pálos atyák bemehettek, sőt ott, mint ahogy a történetek elmondják, kutathattak is. És hogy mit kutattak? Hát ez már nehezebb kérdés.

 

Mielőtt továbbmegyünk egy érdekesség. A leírások szerint a pálos atyák azt valósították meg itt a földön, amit a beavatásuk alatt az égben láttak. Tehát a pálosoknak volt egy beavatásuk és aki azon átment, az lehetett pálos szerzetes.

 

Ez a beavatás nagyon hasonló szertartás volt, mint amit Egyiptomban a papok alkalmaztak. A leírások szerint a beavatásra váróknak egy barlang mélyén található kőkoporsóba kellett belefeküdniük és ott egy bizonyos időt meditatív állapotban eltölteniük. Ha a beavatott „fénye” áthatolt a kőkoporsón akkor sikerült a beavatás és teljes jogú pálos szerzetes lett belőle. És amit a beavatásuk alatt révüléses állapotukban láttak (az égben) azt kellett megvalósítaniuk a földön. Egyiptomban ugyanezt a beavatást a piramisokban tartották.

 

A leírások szerint a pálos atyák a barlangok mélyét jól kikutatták. Vajon mit kereshettek ott olyan nagyon?

 

Mielőtt ebbe belemennénk elmondok egy rövid verset, ami a pilisszentkereszti kolostor falán volt látható, a szerzője pedig egy pálos atya, Varsányi István.

 

„Egykor az úttalan erdőt járva, kutatva atyáink

sziklafalak mentén kicsi házat emeltek.

Szétszórt barlangok mélyét is jól kikutatták.

Itt a kegyes remeténk s papi férfi, Özséb, alapítja

végre a rend házát, s a keresztnek szent neve, címe.

 

Lassan a testvérek barlangjukat elhagyogatják,

s kezdenek együtt szigorú, szent zárdai életet élni.

Innen terjedt szét a világon Pál remetének

rendje: amelyben az erkölcs és a ruha folttalan egyként,

így lesz majdan a kis forrásból nagy folyam árja.”

 

 

Eddig a vers, és most menjünk tovább.

 

A fennmaradt írások szerint a pálos atyák egyik fő feladata Magyarország és a magyar nép szakrális védelme és az ősi tudás megőrzése.

Térjünk vissza a korábbi kérdéshez, hogy vajon mit kerestek a pálosok a barlangok mélyén.

Amikor Atilla király a négyszázas években bejött a Pilisbe, hogy elfoglalja jogos Szkíta örökségét, egyes források szerint Dömös és Dobogókő között egy hatalmas város romjait találta, és megdöbbenve látta, hogy a falakon ősei írásjelei vannak, és ő is, meg népe is el tudja olvasni azokat.

 

Ezt a várost megújította, és a neve akkor Szikambria lett. Később Árpádék újból felújították, és ez lett Ős-Buda (Vetus Buda). Mint már tudjuk, a Pilis tele van barlangokkal. Ezeknek a barlangoknak egy része – a hagyomány szerint – ősi szkíta temetkezési hely volt. A pálosok tehát valamilyen régi tudást vagy bizonyosságot kerestek a haza szakrális védelmére.

 

Szántai Lajos kutató elmélete szerint a Szkíták ősi királyát próbálták megkeresni, akit állítólag itt temettek el. A király testének megtalálásával az általa képviselt különleges tudás felébresztését is remélték. Ezért a fizikai kutatásokon kívül rendkívül mély és bizony nem veszélytelen spirituális, révületi kutatást is folytattak.

Mindezt azért, mert ők már tudták – minthogy valami módon képesek voltak belelátni a jövőbe is -, hogy az utolsó Árpádházi király után kérdésessé válik Magyarország megmaradása.

(És bizony tényleg hajszálon múlott!) Kitartó munkájuk sikerre vezetett, és megkapták a kívánt választ. Jelentették IV. Béla királynak, hogy „Megtaláltuk!”

 

Megtudták tehát, hogy Magyarország megmaradásának mi a feltétele.

Ennek ismeretében a pálosok a későbbiekben úgy alakították a szertartásaikat – hol gyorsították, hol lassították -, hogy az adott kozmikus állapot függvényében azok a kritikus időpontra a megfelelő eredményt hozzák.

 

És hogy ki is volt az a király, akit megtaláltak? Bizony nem más, mint a Szkíták ősi királyának fia, akit a hagyomány Pálosz néven ismer. (Ennek nyomait megtalálhatjuk a görög feljegyzésekben is, mint „Szkütész, Naposz, Pálosz”, apa és két fia.) 

A Szkítákról jut eszembe, hogy az akkori időkhöz képest milyen fejlettek voltak. Fordítható tengelyű kocsikat használtak, egymáshoz kötözött bőrből készült hordozható hidakat készítettek, vászonból vagy selyemből készült fehérneműt hordtak, bőrből készített és csappal ellátott nagy tömlőik voltak a tisztálkodásra, vagyis a zuhanyzásra, de voltak bőr vagy fakádjaik is, melyek vizébe gyógynövények főzetét és illatos növényeket raktak, és ők találták fel a gombot is. A híres reflex íjról már nem is beszélve, mely akkoriban és utána is egy félelmetes fegyver volt. És most vissza a pálosokhoz.

 

A fentiekhez kívánkozó tudni való még, hogy régen a barlangok hasonló szerepet töltöttek be, mint később a templomok. (Gondoljunk csak a Gellért-hegyi barlangkápolnára, amely szintén a pálosok kegyhelye volt.)

Erről jut eszembe, hogy milyen szerepe volt régen (és lenne ma is) a templomban való imádkozásnak.

 

A templomokat régen olyan helyekre építették – lehetőleg magaslatra -, ahol különösen erős pozitív volt a föld elektromágneses kisugárzása. Ezt az erős pozitív energiát töltötte fel tartalommal az imádkozók gondolati és érzelmi energiája. A templom a formájával felerősítette mindezt, és mint egy adótorony, minden irányba szétsugározta. Ez által pedig erősítést és támogatást kaptak a környéken élők.

  

Eléggé hihetetlen?? Pedig ez ma is pontosan így működik illetve kellene, hogy így működjön. A probléma csak az, hogy időközben elfelejtettük, hogy hogyan kell bánni a finom energiákkal, és hogy mekkora erő van bennük.

 

A Pálos rendet tehát, hivatalosan 13O8-ban jegyezték be, és egészen az 17OO-as évek végéig létezett, amikor II. József (a Kalapos király, Mária Terézia fia) elűzte az országból a pálosokat.

 Még egy érdekesség. Kolumbusz az útjára magával vitt 3OO szerzetest is, akik a magyar pálos rendbe tartoztak.  

Történelmi háttérként megemlítem még, hogy mindez azért történhetett így, mert az akkori Portugál király magyar hercegnőt vett feleségül, aki ragaszkodott ahhoz, hogy pálosok is részt vegyenek a felfedező úton. Portugáliában mindezt a mai napig tudják az emberek.

Tehát, ennek következményekét, Észak- és Dél-Amerikában is találhatunk nyomokat és emlékeket a pálosokról. Egyébként a pálosok, ha olyat akartak leírni, ami titkos volt, akkor a pálos rovásírással írták le. Ez egy kicsit különbözött az eredeti rovásírástól.

 

Most pedig nézzük a mai boncolásra ítélt első szavunkat.

 

 

 

Ez a szó   JÓSÁG             gAsoj  

 

 

 

Az első betűnk a  J     j        jelentése: JÓ. 

 

Érdekesség, hogy az igazi magyar pásztorbot is ugyanilyen formájú.

 

A második betű az   S           s     Jelentése:   SAROK

 

Amint látjuk, a jel úgy néz ki, mint a piramis.

 

A piramis a teremtő tűznek a jelképe. Nem véletlenül „sarok” a jelentése, hiszen az Ég sarka, ahol a Teremtő lakik, a magyar hagyomány szerint a Sarkcsillag.

                                                                             

Rakjunk össze most két  S  betűt a talpánál! Mit kaptunk? 

Egy   K  betűt, „kebel” jelentéssel.

 

Mit tanultunk a kebel-ről? Akit szeretünk, azt a keblünkre öleljük.

Ahogy fent, úgy lent. Tehát így öleli keblére a Teremtő az Embert.

Ezen kívül, megkaptuk egy egyiptomi piramis föld fölötti és föld alatti részét. Érdekes nem? 

Szemlélhetjük úgy is, hogy beleképzelünk egy Életfát,…, amelyben benne van a felső világ és az alsó világ is.

És ez így egy egész. Hegyek és barlangok. Magasságok és mélységek.

 

Játsszunk tovább! Mit kapunk akkor, ha összerakunk egy  i  és egy  s

 

 betűt? (Rakjuk az S betűt az I tetejére) 

 

Ha a temetőben ilyen fejfát látunk:

Most, hogy már értjük egy kicsit a rejteki ábrázolást, tudhatjuk mit jelent.

Ez is egy Isten-jelkép, vagyis a Teremtő jelképe, egy gyönyörű JEL-KÉP vagy KÉP-JEL.

 

Így maradtak fenn a néphagyományban ősi jeleink, csak nem mindig értjük azokat.

 

Ősi magyar fiúnevek:  SEBŐS(sebes),SUDÁR(magas, erős legény), SEJBÁN, SÖJTÖR, SÓLYOM.

 

Ősi magyar leánynevek: SAROLTA, SELLŐ, SUGÁRKA.

 

A következő betű a    G          g   Jelentése:  ÉG.

 

Az ÉG szavunk szintén elvezet minket a Teremtőhöz. Ugyanakkor jelenti a tüzet is.

 

    lEges  Ha összerakjuk a már ismert három betűt, és közé

 

rakunk két  magánhangzót, akkor mit is kapunk?  (SEGÉL – azaz Isten engem úgy SEGÉLJEN.

 

Ősi magyar fiúnevek: GEDŐ (harcos),GÉZA (uralkodó), GÁBOR (Isten embere), GÖNCÖL, GÓG.

 

Ősi magyar leánynevek: GABILLA, (Istenke, Napocska), GIDULA, GILLIKE (érti a madarak szavát), GÉDA (gidácska), GERLE(szerető).

 

 

A következő szó a   PATKÓ.         oktap

 

 

Első betűnk a   P        p     Jelentése:   PIHE, mint a tollpihe vagy

 

madárszárny, vagy a nyílvessző tolla.

 A madárszárny a repülést, a szabadságot szimbolizálja. A szabadon szárnyaló lelket.

 

Egyébként, ha már a P betűnél tartunk, elmondok még egy érdekességet. P betűvel kezdődik egy növényünk neve, ami jelenleg közutálatnak „örvend”, pedig nem érdemli meg.

Ő a parlagfű. De tudja-e valaki, mire jó a parlagfű…

 

Szétmorzsolt levelei rovarcsípésre és gyulladt sebekre is jók, a levelek főzetét pedig fejbőr lemosására, bőrbetegségek gyógyítására, elfertőződött sebek és szemgyulladás kezelésére ajánlják. Összehúzó hatású teája bélgörcs, székrekedés, hányás, mellhártyagyulladás és láz ellen jó.  Igazán utálatra méltó tulajdonságok – nem?

 

Ősi magyar fiúnevek: PAKS, PENTELE, PÁK, PILIS, PETÚR.

 

Ősi magyar leánynevek: PATONKA, PINTYŐKE, PICUR, PÖSZKE, PÁTKA, PIROSKA (tiszteletre méltó).

 

Következő betűnk a   T       t  Jelentése:  TENGELY. 

 

Másik jelentése:   TÁM. (tartószerkezet)

 

Ha szétnézünk Magyarországon, akkor több helyen láthatjuk a másik jelentését is. TÁM. Számos helyen vannak ilyen formájú tartóoszlopok fából. És tényleg támasztanak, mondjuk az előtetők támaszaként.

 

Ősi magyar fiúnevek: TAKSONY, TASS (jóllakott), TÉTÉNY, TOMOR (vas), TORONTÁL (kis sólyom), TÁLTOS (gyógyító, tanító).

 

Ősi magyar leánynevek: TULIPÁN, TUGA, TENKE, TÁPIKA.

 

A következő fejezetben a betűk tanulása mellett megismerkedünk egy ősi magyar szakrális irattal és a hozzá tartozó világképpel, amelynek neve: ARVISURA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Daset71

(Cibey37, 2018.07.04 18:22)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-antabuse-250-mg-gen-rico-com-frete-gr http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/91872/bimatoprost-3mg-order-where-can-i-purchase-bimatoprost-fast-delivery/ http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/24497 http://opencu.com/profiles/blogs/procyclidine-order-safely-buy-generic-procyclidine-online-in-usa http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/hepil-puedo-comprar-de-calidad-hepil-generico-venta-en-espa-a http://social.chelny.online/blogs/165/427/buy-duloxetine-without-prescription-how-to-purchase-cymbalta http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-nexium-sin-receta-mas-barato-espa-a http://ggwadvice.com//index.php?qa=19123&qa_1=farmacia-comprar-acyclovir-garantia-acyclovir-estados-unidos http://foodtube.net/profiles/blogs/sildenafil-actavis-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-garantia http://fluidlyfe.org/blogs/49/1117/prazosina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-envio-gratis-mex http://snopeczek.hekko.pl/204777/ranitidina-300-mg-comprar-con-visa-usa http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/commander-vrai-en-ligne-aripiprazolum-aripiprazole-20-mg-site http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/5045 http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-protonix-sin-receta https://truxgo.net/blogs/16396/19138/meloxicam-15mg-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada-republi http://bobford.ning.com/profiles/blogs/discount-sildenafil-dr-reddy-s-50mg-order-online-200-mg http://foodtube.net/profiles/blogs/prochlorperazine-5-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/order-tiotropium-bromide-online-buy-online-tiotropium-bromide

Epugu94

(Jiwij75, 2018.06.30 13:16)

http://myturnondemand.com/oxwall/blogs/post/245050
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/levaquin-levofloxacin-o-commander-levaquin-pharmacie-en-ligne
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-norfloxacina-400-mg-sin-receta
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/121726/order-valacyclovir-500-mg-on-sale/
http://cylindrymiarowe.pl/blogs/post/33498
http://amusecandy.com/blogs/post/17404
http://ggwadvice.com//index.php?qa=5542&qa_1=glimepiride-ligne-moins-commander-commander-glimepiride
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/174480
http://snopeczek.hekko.pl/202987/citalopram-bas-prix-sans-ordonnance-celexa-prix-officiel
http://se.integration-soundstrue.com/blogs/58/2686/buy-terramycin-250mg-safely-terramycin-cheapest-uk
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/67/1476/order-olanzapine-10-mg-cheap-wh
http://www.haiwaishijie.com/21166/discount-desyrel-online-where-purchase-trazodone-delivery
https://askaboutcoin.com/3389/meloxicam-comprar-farmacia-linea-descuento-comprar-mobic
http://social.leembe.com/blogs/post/21592
http://riuconstructora.com.do/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=114797
http://dev.aupairs.world/blogs/13365/5113/farmacia-online-donde-comprar-generico-mellaril-100-mg-sin-rece
http://share.nm-pro.in/blogs/post/9317#sthash.KBjQqPHA.aid2Gtu8.dpbs
http://dmoney.ru/3702/levofloxacin-marche-mastercard-conseil-levofloxacin-internet
http://amusecandy.com/blogs/post/153522
http://southweddingdreams.com/index.php?do=/blog/106435/dydrogesterone-10mg-order-online-how-to-order-duphaston-quick-shipping/
http://www.eco-bois.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=86691
http://showmeanswer.com/index.php?qa=8763&qa_1=farmacia-linea-donde-comprar-generico-clonidine-seguridad
https://www.marktyou.com/blogs/926/2102/como-realizar-un-pedido-nexofil-sildenafil-citrate-con-garantia
http://askexpert.in/index.php?qa=10372&qa_1=realizar-pedido-daclatasvir-receta-r%C3%A1pido-bolivia-daclatasvir
http://jaktlumaczyc.pl/1137/finasteride-ligne-prix-acheter-finasteride-internet-forum
http://chanakyanetstudy.com/chanakyanetstudyforum/?qa=1848&qa_1=site-pour-achat-promethazine-acheter-promethazine-en-48h

Szabadszállás

(Ballabás Mihály, 2010.06.16 16:24)

Csodálatos, köszönet érte

etude0101@yahoo.ca

(Miklós, 2009.10.15 06:23)

Kedves Sándor,

Nagyon fontos lenne a Hun Miatyánk-ot igazoló kútfő, vagy legalább egy hiteles másolat vagy fénykép a szíjvégről ahol az ima betűi olvashatók. Előre köszönöm a segítséget.

4xmami@gmail.com

(Krisztina, 2009.08.09 14:35)

Nemrég "találtam rá" a rovásírásra,és mivel fontosnak tartom a hagyományőrzést,nekiálltam megtanulni.Ezúton is szeretném megköszönni a segítséget,amit ez az oldal nyújt.Nagyon érdekes és hasznos dolgokat találtam.
Egyetlen apró helyreigazítást szeretnék tenni:
Dunapentele nem Paks.Pentele a mai Dunaújváros helyén állt,illetve az Óvárosban még ma is áll.
További jó munkát kívánok:
Krisztina