Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

A honlapon található rovásbetűk olvasásához előbb le kell tölteni, és be kell illeszteni a betűkészletek közé a rovásbetűket. Ennek hiányában a számítógép nem ismeri fel azokat. A letöltés helye itt látható. A letöltéshez egy kis segítség, a lépésekről: (a honlapról letöltés egy saját mappába, START menű megjelenés és témák, betűtípusok, fájl:új betűkészlet telepítése, kikeresés mappából, kijelölés és ok. Ezzel már használható is a rovás betűkészlet.)

 

 http://rovasirashonlap.fw.hu/betuk/

 

 

 

 

Prenoszil Sándor

 

A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS ŐSTÖRTÉNETI KÖNTÖSBEN

 

Ötödik fejezet
 
És most ismerkedjünk meg az Arvisurával és az Arvisura világképpel.  

Itt most még egyszer hangsúlyozom, hogy a leírt információk a legutolsó és legmegalapozottabb kutatások eredményeit rögzítik.  Lehet fenntartással fogadni az elmondottakat, de mint a magyar őstörténet része – és bizonyítékokat felmutató része! – szervesen hozzátartozik a könyv ismeretanyagához. 

 Tehát, mi is az Arvisura? Az Arvisura szent irat, krónika, mely meghatározatlan idő óta íródik. Leírások szerint a Földön Anyahita kezdte el írni. Anyahita égi eredetű asszony, aki hét társával együtt érkezett több mint tízezer ezer éve Ataisz szigetére. Űrhajójuk meghibásodott, így nem tudtak visszatérni lakóhelyükre, a Szíriuszra.

 Itt a Földön több gyermeke született, de egyik gyermeke, (VAN nevű) születésekor Anyahita megbénult. Ekkor kezdte el leróni az égi tudást, az ő Arvisuráját.

Az Egyisten hitet hirdette, melyből később több földi próféta is táplálkozott. Lehet kételkedni vagy csodálkozni, de ilyen volt például Buddha, Jézus urunk és Mani. Buddhát és Jézust mindenki ismeri, de Maniról szinte semmi ismeretünk nincs. Pedig van mit tanulni róla és tőle.

Most csak néhány szót említek, hogy elhelyezhessük a történelemben.

 

Mani, Krisztus után a harmadik században élt Perzsiában. A Jézusi szeretetvallást tanította. Az ősi magyar ajkú népek nagy része is maniheus vallású volt abban az időben.  A maniheus hit Árpád idejében is nagyon elterjedt volt. Többek közt ezt is az úgynevezett pogány vallások közé sorolták, mint mindent, ami nem egyezett az akkori római keresztény vallás tanaival.

 

Ha már a Szíriusznál tartunk, leírok egy érdekes történetet.

A nyugati országrészben nemrég előkerült egy régi táltos hagyatéka.

Ebben a hagyatékban volt pár nagyon érdekes több ezer éves kő, melyeken nagyon érdekes rajzok és rovásírásos betűk vannak.

Az egyiken egy űrutazás, illetve a térugrás egy módja van lerajzolva.

A másikon szintén az űrutazással kapcsolatos dolgok vannak rajzolva.

Aztán rovásjeleket is látunk az egyik kőtöredéken.

És az utolsó kövön pedig egy család látszik. A fejük fölött lévő nyíl jel valószínűleg azt jelenti, hogy felülről jöttek, tehát nem a földi világban születtek.

Ennyit erről, és most menjünk tovább.

 

A régi szíriuszi csoportok Anyahitát Boldogasszonynak hívták.

 

 

Azért, hogy az előbbieket jobban megérthessük, és földrajzilag is elhelyezhessük, lássunk néhány adatot.

 

Ataisz szigete: több ezer évvel ezelőtt a Föld arca más volt, mint manapság. Több olyan földrész, illetve sziget is volt, melyek ma már nincsenek a felszínen.

Ilyen volt például Lemúria (Kr.e. kb. 15O OOO-ig létezett Afrika és India között), (Madagaszkári, lemúr majom!).

 

Valamint a Mu nevű kontinens (Kr.e. kb. 22OOO-ig létezett). A Csendes óceánon helyezkedett el. A mai Ausztrália volt a legnyugatibb része, és Amerika középső részénél volt az északi határa, attól pár ezer kilométerre.

Ennek a kontinensnek megmaradt részei a Húsvét szigetetek, Hawaii, a Csendes-óceáni szigetvilág. Ennek egy része volt Ataisz is, mely nem merült a tengerbe Mu pusztulásakor, hanem csupán Kr.e. 5O38-ban süllyedt el.

Ataisz szigete a Csendes óceánban volt az Egyenlítő és a Dátumvonal kereszteződésénél.

  

Az ősi földek közé tartozott még Atlantisz, mely Kr.e. 11658-ben kezdett süllyedni, de Kr.e. 17OO körül a görögök még megemlítik, hogy van még látható része a víz fölött. Elhelyezkedése a mai Atlanti óceánban volt, Észak- és Közép-Amerika, Észak-Afrika, Dél-Európa között. Atlantisz része volt a mai Kuba, Dominika és a Bahama szigetek is.

Ugye emlékszünk még Móricz Jánosra és az általa megtalált aranylemezekre? Nos, az Arvisurát aranylemezekre rótták, a Szíriuszon használatos rovással. Ennek egy részét találhatta meg Móricz János a múlt század hatvanas éveiben.

 

Az Arvisurát Anyahita után rovó sámánok írták tovább, néha többféle rovással. 216-féle tárkány rovás volt használatban, hasonlóan a sokféle tájszóláshoz. Krisztus előtt 4O4O-ben egységesítették Ordoszban (a mai Kína területén) a rovás készletet, amellyel azóta is róják az Arvisurát.

 

Az Arvisura a Kárpát-medencébe manapság Paál Zoltán (1913-1982) révén vált újra ismertté, hiszen 1945-től haláláig foglalkozott vele.

  

Összegzésként: az Arvisura a létező legrégebbi történelmi leírások egyike a Földön.

Az Arvisurát a Püski Könyvkiadó is kiadta 1998-ban, és kissé átszerkesztett formában 2OO3-ban.

 

És most még egy érdekesség: a Melegvizek Birodalma. Így nevezi az Arvisura a Kárpát-medencét.

  

Már az Ataiszra történő betelepülés előtt fejlett és szervezett életközösség lakta a Kárpát-medencét.

 

A jégkorszak bekövetkezése volt az az ok, ami miatt a térséget néhány ezer évre el kellett hagyni. Ám akkor sem ment el mindenki a Kárpátokból, hiszen a barlangokban, a hőforrások környékén számos kisebb csoport átvészelte a hideg időszakot.

 

A Kárpát-medence ősi történelmét Molnár Gábor 1972-ben így foglalta össze (Arvisura, Püski Kiadó, 2OO3. 1488. oldal): „A 24 Hun Törzsszövetség fejlett és rendezett közösségi társadalmi életforma volt.

 

A 24 Hun Törzsszövetség Kr.e. 4O4O-ben alakult meg Ordoszban azoknak a törzseknek a közreműködésével, aki már Ataiszon is szövetségben voltak.

 

Az ősi társadalmak közül ez az egyedüli közösség, melyet a 24 törzs életét alkotmányos pontokba foglaló, összefogó és irányító életforma jellemez. Időszámításunk előtt 6OOO-ben az életképesen működő KÁLL (uralkodó) alkotmányos intézményének létrejöttekor három pontban határozták meg alkotmányokat.

 

 

1. A KÁLL köteles mindenki panaszát meghallgatni és uralkodni.

2. A földmunkát végzőket cselekedetükben békén kell hagyni.

3. A várakban dolgozó tárkányok, böszörmények békében éljenek.”

 

Ezt a három pontot még Ataiszban alkották. E földrész elsüllyedése előtt Ataisz fővárosában – Dorozsmában – hozták létre a fenti törzsszövetséget a Vezéri Tanács, az Öregek Tanácsa, valamint a Fejedelmek és Királyok Tanácsa javaslatára.

Ez a három pontból álló alkotmány, Kr.e. 387O-ben Debrecenben öt pontra, majd később 24 pontosra bővült, és ez szolgáltatta az alapot az 1222-ben kiadott Aranybullához.

 

A mai napra az utolsó információ: időszámításunk előtt 354O-ben történt meg a tizenkettedik feljegyzett özönvíz a Közel-Keleten Ataisz süllyedése óta. Erről hallott Ábrahám, és erről tudósít a Biblia.

 

Most lazítsunk tovább az új betűkkel.

 

 

Az első szó, amit szétbontunk a   BOCI       icob

 

 

 

Első betű a B       b

 

 

Jelentése: BELSŐ, 

 

 

 

Ezen kívül a        b    betű, az Atyaisten fogalomjele, és egyúttal

 

számrovásunkban a tízes (1O) szám.   

A tíz és a tűz szavunk Varga Géza kiváló nyelvészünk szerint ugyanannak a szónak a különböző formái.

 

 

Tehát a    b  egyúttal a tűz szimbóluma is. A magyar hagyomány szerint az

 

Orion, azaz a NIMRÓD csillagkép a magyarok csillagképe, és a Nimród csillagkép

 

 

 rajza az égen „véletlenül” éppen egy óriási      b    jel.

 

 

 

Korábban már megtanultuk az   U   betűt,      U ,   „URALKODÓ”

 

 

jelentéssel.

Nézzük csak meg, hogyan kapcsolódik ez a jel a   b  (B) jel ATYA

 

fogalmához.

 

Mint látjuk, a két  betű nagyon hasonló, a különbség csak annyi, hogy a U  jelénél a jel két vége le van zárva. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy az ATYA – a Teremtő – mindenható, amint a jel abszolút nyitottsága is mutatja.

Tehát az ATYA minden irányban kiterjedhet, teremthet.

Ezzel szemben az -URALKODÓ – akit abban az időben a Teremtő földi helytartójának tartottak, nem tehetett meg mindent.

 

Az uralkodó lelke mintegy kifeszítve Ég és Föld között, azt a feladatot hordozta magában (amit nagyon kevesen valósítottak meg), hogy az égi törvényeket lehozza a földre, és azok szerint uralkodjon. Tehát a király az égi törvények szerint nem lehetett (volna) élet és halál ura.

Érdekes, hogy ha az Atyaisten      b   jelét, és a Fiúisten      +

 

 jelét összerakjuk, akkor egy   nyolcágú csillagot kapunk  M. 

 

 „ÉN ÉS AZ ATYA EGYEK VAGYUNK” – mondta Jézus. 

Ez a szimbólum egyébként a magyarok NAP jele, és nagyon gyakori csúcsjele a régi palóc házaknak. Számrovásunkban pedig ez a jel az 1OOO (ezer) jele.

 

A palócok ősei egyébként a PAL-ÚZOK, azaz a FELSŐ-ÚZOK.

Az Arvisura is megemlíti, hogy a hun törzsszövetségben a hivatalos nyelv az ÚZ lett, azaz az ősmagyar.

 

 

Ősi magyar fiúnevek:  BAGAMÉR (isteni béke), BAJÁN (gazdag), BARNA (a vigasztalás fia), BARS (párduc), BENDEGÚZ, BESE, BAJKA.

 

Ősi magyar leánynevek: BÜVELLŐ (bűvös kenőcsöt készítő), BÁJ (kedves, bájos), BOLDA (boldog), BABA (szép, csodálatos), BÍBORKA, BOGLÁRKA, BORÓKA, BOGYÓ.

 

Második betűnk a   C        c     Jelentése: celőke, cél, azaz a nyílvessző

 

 tollas vége.

 

Az élet a harmadik dimenziótól kezdődik, - bár amiben mi most élünk az a negyedik dimenzió, mivel az időt is hozzá kell vennünk egy dimenziónak - így ez a dimenzió az emberi tapasztalás első lépcsőfoka, mondhatnánk óvodája.

 

Az itt élő emberek nagyon gyakran megfeledkeznek arról, hogy a Teremtő tükörképei, és belebonyolódnak a maguk alkotta világok kusza szövevényébe. A Teremtőnek viszont legfőbb vágya, hogy minden gyermekét a keblére ölelhesse. Sajnos, amikor elmerülünk a saját magunk teremtette világunkban már nem vagyunk tudatában, hogy KI-CSODÁK vagyunk is valójában. Ugyanis mindenki egy külön csoda.

A Teremtő mindezt látta előre, és hagyott egy emlékeztetőt számunkra, megmutatta a CÉL-t, a Világ közepét, igaz otthonunkat, a Teremtő lakhelyét.

                                          

Ez a jel rovásírásunk C betűje. A nyilat manapság is az irány meghatározására használjuk, de igazi értelme valójában a magyar rovásjelben mutatkozik meg, hiszen a nyíl teteje a sarokjel, a Teremtő pedig – mint már tudjuk – a magyar hagyomány szerint a Sarkcsillagon „lakik”. Ennyi „véletlen” egybeesés ugye nem létezhet.

 

Ősi magyar fiúnevek:  CIKÓ, COBOR.

 

Ősi magyar leánynevek: CEGŐKE, CIKA, CINKE.

  

 

A második szó, amit szétbontunk, a NYUSZI         iSUN 

 

 

Az első betű az   N  jelentése:  ugyanúgy, mint az   A   betűnél    A-NYA.

 

 

Mint látjuk, formája a növekvő Hold formáját idézi. Mint tudjuk, a Hold a női erőket, a női energiákat jelenti.

 

Egyébként az istennevek oda-vissza olvasva ugyanazt jelentik, mégpedig azért, mert - mint már volt róla szó – a fekete mágiában a rontás egyik módja az, hogy a szertartás közben az illető nevét visszafelé mondják.

 

Ősmagyar fiúnevek: NYÉK (gyepű), NYIKOS.

 

Ősi magyar leánynevek: NYESTE, NYUSZTI

 

A második betűnk az     SZ              S      jelentése:   SZÁR/SZÁL vagy SZER.

 

Először nézzük a  SZÁR/SZÁL  jelentését. Az első dimenzió /kiterjedés/ a SZÁL (vonal) dimenziója. Az egyenes.

 

 

Számrovásunkban az      S   betű az egyest  (  1  ) jelenti, ami az első

 

dimenziót mutatja.

 

A SZER szó régen a Törvény-t jelentette, tehát ha SZER-t ültek, akkor törvényt ültek. A Pilisben, Dobogókő közelében vannak az úgynevezett szer-kövek. Ez a hely kitüntetett hely volt, ahol eleink törvénykezni ültek össze.

A SZER szóból még érdekesebb dolgok is kijönnek, ha tovább nézzük. SZER-ETET, tehát az isteni törvények „etetnek”, vagyis „NEM CSAK KENYÉRREL ÉL AZ EMBER, HANEM ISTEN MINDEN IGÉJÉVEL IS”.

A törvény csak akkor jó törvény, ha szellemében azonos Isten törvényével – igéjével. A SZER-ELEM pedig a legszentebb dolog ami férfi és nő között lehet, és ezáltal tud a JÓISTEN új lelkeket leteremteni a földre, hiszen a szerelem gyümölcse a gyermek. Sajnos manapság már nem azt mondják az emberek, hogy áldott állapotban van, hanem nagyon helytelenül azt mondják, hogy terhes.

 

A mai társadalom rákfenéje ez, hiszen egy gyermek - egy új lélek leszületése a földi dimenzióba nem kellene, hogy terhet jelentsen. Ráadásul, ha Magyarországot vagy Európát nézzük, rohamosan öregszik és egyre nagyobb gondot jelent, hogy nincs elég fiatal.

 

Ha azonban az édesanyákra gondolunk, mit is tesznek a kisgyermekükkel, amikor szoptatják?  SZERETETBŐL ETETIK. Kevés ennél szebb dolog van kerek-e világon.

 

Ősmagyar fiúnevek: SZILÁGY, SZADA, SZEMERE, SZITTYA, SZALÓK (balkezes), SZILAS (szilvácska), SZÖRÉNY (kis mormota).

 

Ősi magyar leánynevek: SZEMŐKE (varázstükrével mindent meglát), SZÜVELLŐ (a szíveket ismerő), SZÍVÖLŐ (gyönyörű, izgató), SZENDE, SZELLŐ.

 

A következő fejezetben folytatjuk a kalandozást az Arvisurában.

 

 

Hatodik fejezet

 

Tehát, most folytatjuk kalandozásunkat az Arvisurában.  Kezdjük az UJGOR birodalommal.

 

Mu szigetének volt egy hatalmas gyarmata, amit egyes kutatók Ujgor birodalomnak neveznek. James Churchward hadnagy (szül. 1851) szerint ez Kr.e. 17OOO-ben már biztosan létezett, sőt valószínűleg már több ezer évvel azelőtt is.

 

Churchward hadnagy a munkája révén összetalálkozott egy hindu főpappal, aki által megismerhetett két agyagtáblát Mu világáról, valamint megtanulta az ősi titkos iratok nyelvezetéhez szükséges naacal (nakal) írást. Ez a naacal nyelv megfelel a közép-amerikai maják nyelvének. A naacalok az egyetemes tudás őrzői és tanítói voltak. Minőségüket tekintve azonosak a hun törzsszövetségi kabarokkal és a Holt-tenger vidéki esszénusokkal.  

Hatalmas területe a mai Európától a Csendes óceánig, Indiától Szibériáig terjedt. A birodalom évezredekkel a Kr.e. 11658-ban bekövetkezett kataklizma előtt alakult tehát meg.

Fővárosa Khara Khota volt, amelynek romjait a Góbi sivatagban találjuk meg.

Persze a Góbi sivatag területe abban az időben gazdag növényzettel bírt. Az ujgorok egy nagyon magas fokú kultúr-civilizációban éltek. Kosloff professzor Kara Kotánál 5O láb (kb.16 m) mélységben talált egy 16 ezer éves sírkamrát, amit feltárt.

 

Itt többek között egy selyemre festett képet talált, ami egy ülő helyzetben lévő királynőt és a mellette álló hitvesét ábrázolta.

A királynő egy teljesen kinyílt lótuszvirág trónon ült, s fején egy háromágú korona volt látható, amelynek közepén egy aranykorong volt, ennek közepéből pedig három sugár tündöklött elő.

(A lótuszvirág volt Mu szimbolikus növénye). A királynő egy jogart tartott a kezében. 

A királynő háta mögött egy nagy napkorong, a feje mögött pedig egy kisebb napkorong látható. – Baskói M. János leírja, hogy a nagy korong Mu-ra, a kis korong Ujgorra vonatkozik.

 

Ez a birodalom feltehetően természeti katasztrófák és az időszámításunk előtt 11658-ban bekövetkezett jégkorszaknak esett áldozatul, de a terület feletti jogfolytonosságot Ataisz szigetének kivándorlói vették át, Kr.e. 51OO táján. Így maradt őseinknél a terület egészen mai időszámításunk kezdetéig. (A katasztrófa lefolyásának gyorsaságát mutatja, hogy Szibériában találtak olyan mamut-tetemet, melynek még a szájában volt a fű, amit lerágott.)

Különösen érdekes, hogy még mindig több, mint hétmillió ujgur él a Földön Belső-Ázsiában, vagyis pontosan őseinek földjén. Feltételezések szerint az Ujgor birodalom korábbi létezése az egyik oka annak, hogy Kr.e. az ötödik évezredben Belső-Ázsiában jött létre az újjáalakult hun vezetésű törzsszövetség.

 

(Emlékezzünk arra, amit az előző órán tanultunk, mi szerint az új hun törzsszövetség 24 törzs részvételével Ordoszban jött létre

Kr.e.4O4O-ben.)

 

A hun törzsszövetséggel való megismerkedéshez előbb annak bölcsőjét kell megvizsgálnunk, vagyis a csendes-óceáni Ataisz birodalmát. A Mu szigetéből megmaradt néhány kisebb sziget (Amu, Marja, Ataisz) mindegyike lakott volt, városok; törzsek, tudomány és gazdaság jellemezte őket. Ataisz szigete fontos láncszeme a mába vezető évezredes történelem kalandos útjának. A sziget – mint már tudjuk – a mai Hawaii-tól délre terült el, ez azonban régészetileg nem bizonyított. Régi, évezredes sámán térképeken látható Ataisz világának ábrázolása. A sziget elnevezése Ata Izisz neve alapján született, aki a Tórem mitológia szerint megnevezett Atyaisten.

Ataisz tele volt hegyekkel.

 

A jelenleg ismert sámántérképeken Bálványhegy, Rudahegy, Anyahita-hegy, Jóli Tórem hegye és az Anina hegy szerepel, valamint a szigetet észak-déli irányban keresztül metsző Kékleny hegység. A térképek mesélnek a sziget két nagy folyójáról, a Hangun-ról és a Tigris-ről. Ezek mellett megtalálható még az Indus folyó, az Indus tó, a Hun tó, a Hun csatorna, valamint a Gara zúgó. Ataisz városai közül Kosztromáról és Dorozsmáról tudunk, valamint az Il Du városközpontról, amit minden oldalról folyók vettek körül. Ezen a helyen állt Őspusztaszer.

 

Ataisz szigetének tehát két fővárosa volt. Az egyik Kosztroma, melyet az uruk és az agabák népei laktak. Nagyon fejlett infrastruktúrával rendelkeztek, a városnak úthálózata és kikötője is volt. Kosztroma Ataisz egyik fő folyója, a Tigris jobb partján épült fel. Kereskedők és iparosok lakták. A várost Anyahita Úr nevű fia építette fel, aki a közeli Bálvány hegyen, az uruki törzsnél telepedett le. Kosztromában vallási oktatások is zajlottak, bár ezekre többnyire a közeli Bálvány hegyen került sor.

(A bálvány szó egyáltalán nem a mai értelemben volt használatos!) Itt csillagvizsgáló is volt. A Föld legjelentősebb beavató központja az Élet Temploma nevet viselte.

  

Az elmúlt több ezer évben az Élet Temploma a Földnek 7-8 pontján is állt. Legtöbbet Mezopotámia ősi városaiban, majd Ázsiában, Ordoszban, Atilla pedig elhozta a Kárpát-medencébe is. Először a Pilisben, Ősbudán állt, majd Győrben.

 

Kosztromával szemben állt a fehér és fekete hunok, azaz Góg és Magóg törzseinek közös fővárosa, Dorozsma. Hun kézművesek és kereskedők építették itt ki székvárosukat. Dorozsmát a hun síkság termékei és a hun fennsík, vagyis a felvidék állatállománya látta el. Fejlett kézművel ipar és kereskedelem zajlott a városban.

 

A sziget államformája a fejedelemség volt, amelyet hat törzs alkotott. Ezek voltak: az agabák, az urukiak, a maják, az indiók, valamint a fehér és fekete hunok.

 

(Megjegyzem, hogy ezek az őstörténelmi ismeretek még a múlt század első felében is szinte köztudottak voltak. Emlékezzünk csak, például Ady Endrének Góg és Magóg fia vagyok én című versére.)

 

Utalások vannak arra, hogy a magas hegyi legelőkön Szkíta törzsbéliek legeltették nyájaikat. A sziget lakói voltak a kézművességgel foglalkozó úzok is. Sem a Szkíták,

sem az úzok nem tartoztak abban az időben a fejedelemséghez.

A következő fejezetben az özönvíz utáni új birodalmak megalakulásával folytatjuk.

 

Az első szó; amit ma szétbontunk a HÍVEN       nevih

      

 

Első betűnk a   H      h  Jelentése:  HAL

 

Ez a jel a HAL, a HALÁL és a HALANDÓ fogalomjele.

 

A   b   jel (Bál, Bél)  kettőzése az Atyaisten jelének képmása, földre

 

vetülése, mint  „halandó”. A szimbolikában ez a jel Jézus jele, mint a Halak világkorszakának „ember-mintája”.

Üzenete, hogy az embernek ilyenné kell válnia, és most jusson eszünkbe az is, hogy a Halak világkorszakában végén járunk.

 

 

A magyar hagyományban a      b jel óvó, védő jelkép, és a legtöbb

 

 népművészeti alkotáson megtalálhatjuk. A hajfonat ugyancsak az X jelet sokszorozza, és a DNS spirálra is emlékeztet.

 

Ősi magyar fiúnevek:  HETÉNY (a hetedik gyermek), HONT (kutyabarát), HORKA, HŐS, HUNOR, HUBA

 

Ősi magyar leánynevek: HIZELLŐ (hízelgő, kedves), HAJNA (hajnal), HAJNÁCSKA, HARMAT, HUNORKA

 

 

 

 

Következő új betű a   V     v  . Jelentése:  VAS, illetve VILÁG.

                                                                                

 

Őseink azzal is tisztában voltak, hogy milyen kapcsolatban van egymással az idő és a vas. A fénymagot ugyanis másképpen tér-időnek nevezzük, a fénymag anyagi jelképe pedig a vas. Mindez együtt nem más, mint a tér-idő vasfoga.

…és VILÁG, mert az egész világ (amit érzékelünk) a tér-idő szerint működik, és keletkezéséhez kellett egy fénymag.

 

Ősi magyar fiúnevek: VAJK (gazdag), VIDOR (vidám), VAZUL (király), VITÉZ, VÁSKA, VAN (Emlékezzünk Anyahita  Van nevű fiára, valamint a róla elnevezett  Van tóra!)

 

Ősi magyar leánynevek:  VANDA, VICUSKA, VILUSKA, VIDORKA (vidám, mosolygós leány), VÉCSE, VARBÓ

 

Harmadik betűnk az   N   n    Jelentése: nagy, illetve nő, növekszik.

 

Ahhoz, hogy valami nagy legyen, először nőni, növekedni kell. Tehát, ha valami jól növekszik, akkor eléri a teljes nagyságát, és elért a Teremtőig. A jel egyébként az újholdat jelképezi, és mint tudjuk, a hold a női erő jelképe.

Ha már a nagyságról beszéltünk, még egy ideillő mondat:” A nemes jellemű lehet igazán nagy, mert a nemes jellem attól nemes, hogy benne az értékek és az erények uralkodnak az érdekek és az anyagi meghatározottság fölött.”

 

Ősi magyar fiúnevek:  NAPFIA (a Fény gyermeke), NEMERE (népatya), NIMRÓD

 

Ősi magyar leánynevek: NAPSUGÁR, NAPOCSKA

 

 

A következő új szavunk a  TYÚK.         kUT

 

 

Itt az egyetlen ismeretlen betűnk a     TY        T 

  

 

Jelentése: ATYA – ŐSATYA, ÉGI ATYA.

 

A Teremtőt jelképezi. Ha jobban megnézzük a jelet, láthatjuk, hogy tulajdonképpen

 

 

 két, csúcsánál összeérő G      g   betű. Mint tudjuk, ennek jelentése ÉG.

 

 

Az ATYA jele tehát a   G    g    megkettőzésével jön létre, így ez jelenti az

 

alsó illetve a felső (vagyis tükörképes) EGET, vagyis a földi világ egét, és az égi világ egét.

Ezt a Szent Korona tetején lévő Atya jelben is láthatjuk.

Tehát az ember az Atya tükörképe.

 

Milyen érdekes, már megint többet találtunk egy jelben, mint azt elsőre gondoltuk volna.

 

Nevek nincsenek ezzel a betűvel.

 

A következő fejezetben folytatjuk a barangolást az Arvisurában.

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

скачать fifa 15 рфпл

(garneuKes, 2018.03.30 17:22)

Выложите еще че нибудь

---
Замечательно, весьма ценное сообщение fifa 15 скачать торрент механики, скачать трейнер для fifa 15 и <a href=http://15fifa.ru/>сайт фифа на русском</a> скачать fifa 15 на пк 32 бит

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(LatonyaSer, 2018.03.26 00:31)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve almost any anti-bot protection.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

4003 Debrecen, PF. 82.

(Kiss Tamás, 2014.01.19 00:36)

Fogyasszatok még több LSD-t, hátha...., hátha jobban látnátok... :-D :-D :-D